Koktejl úspěchu

Supermarket, umístěný nedaleko náměstí, měl jednu velkou vadu. Nejbližší parkoviště bylo u konkurenční prodejny, patřící velkému řetězci. Přesto značnou část jeho prodejní plochy zabírala objemná balení minerálek a velké pytle a krabice pracího prášku. Zeptal jsem se proto majitelky, jestli by nebylo lepší vyměnit je za něco jiného, menšího a lehčího. "Mohli bychom rozšířit pult s lahůdkami," navrhla mladá vedoucí prodejny. "Nejste tu tak dlouho, abyste mi mohla radit, co mám dělat," uzemnila ji podnikatelka. "Jsme supermarket a tak musíme mít takový sortiment, jaký mají i jiné supermarkety," obrátila se pak ke mně.


Zdroj: www.intuitivnimarketing.cz
Témata: PRODEJNÃ, PRODEJNY, ZA, ALE, SI NAMIXOVAT PRODEJNÃ, JEHO, ZAJISTÃ, , JSEM, MU
 • Český červený kříž, Procter & Gamble a Kaufland pomáhají dětem
  Český červený kříž, P&G a Kaufland zahajují celonárodní charitativní akci „Z lásky k dětem“, aby pomohli českým dětem, které žijí v chudobě. Jedno procento z ceny prodaného výrobku vybraných značek P&G, jakou jsou např. Pampers, Lenor, Ariel nebo Gillette, v prodejnách Kaufland zamíří prostřednictvím Českého červeného kříže k dětem v tísni. Tato iniciativa trvá až […]
 • Nová kampaň MALL.CZ láká nové zaměstnance
  Internetový obchod MALL.CZ spustil koncem srpna kampaň, jejímž cílem je podpořit nábor zaměstnanců do nového logistického centra. Před spuštěním provozu v polovině října 2015 chce obchod přijmout 150 nových lidí. Ústřední motto kampaně zní „Hledáme lidi, ne stroje.“ Na vizuálech HR kampaně se objevují skuteční členové týmu distribučního centra MALL.CZ. Nové lidi obchod láká na […]
 • Ve Středozemním moři se dál šíří jedovatá tropická ryba
  To je ale hezká ryba, pomyslí si rybařící turista ve Středomoří. Elegantní stavba těla, stříbřitě se lesknoucí záda s černými skvrnami a bílé břicho. Tenhle úlovek půjde hned na gril. Takový oběd by byl ale smrtelný, protože tropická ryba čtverzubec stříbropásý je prudce jedovatá. Řeklo by se, že něco takového se může jen těžko stát, ale opak je pravdou: rybou, která se do Středozemního moře rozšířila přes Suezský průplav, se totiž otrávilo už několik lidí.
 • Řízení portfoliového rizika v přehřátém trhu. Část první. Fundamentální analýza CSCO, MDT, KMB, ACN.

  Řízení portfoliového rizika v přehřátém trhu. Část první. Fundamentální analýza CSCO, MDT, KMB, ACN.
  Úvod
  Investování peněz není nikdy bez rizika. Pokud investujete do likvidních trhů, ceny se mohou den ode dne lišit a také to dělají. Týká se to jak akciových, tak dluhopisových trhů. Tato denní fluktuace cen tvoří při investicích do akcií největší riziko, na které se všichni investoři zaměřují. Pro některé investory se z toho stává až určitá forma obcese.
   
  Je tu však jeden důležitý rozdíl, který mnoho lidí buď nevidí, nebo nebere do úvahy. Cena a hodnota nejsou stejné věci. Mnozí namítají, že hodnota je tím, za co jsou ostatní ochotni zaplatit určitou cenu. Z krátkodobého pohledu je to pravda. Kdyt obchodujete likvidní investice, tak ať už je prodáváte z libovolné příčiny, jejich hodnota je dána tím, co jsou ostatní ochotni za ně zaplatit. V takovém případe je cena a hodnota stejná věc.
   
  Na druhé straně z dlouhodobého pohledu, pokud jste dlouhodobý investor, který nemusí prodávat v panice své investice, je pro vás naprosto zásadní vědět o rozdílu mezi cenou a hodnotou investice. Tento rozdíl mezi cenou a hodnotou plyne ze samé podstaty podnikání a je jedno jestli jde o privátní společnost, nebo společnost obchodovanou na burze. Hodnota společnosti se odvíjí z úspěšnosti podnikání. Záleží zde na provozních výsledcích, zisku, cash flow, příjmech prodejích, výši dividend a dalších ekonomických ukazatelích, měřitelných i neměřitelných, jako je například kvalita managementu a hodnota značky. 

   
  Vnitřní hodnota a denní cenová akce
  Zdravý rozum nám napovídá, že vnitřní hodnota společnosti založená na enokomických ukazatelích se v průběhu dne, nebo dokonce hodin nemůže nijak zásadně měnit. Nicméně v akciovém trhu je obvyklé, že vidíme, jak se rapidně mění cena akcie dokonce z hodiny na hodinu.
   
  Likvidita v trhu vytváří volatilitu, kdy se individuální investoři rozhodují podle momentální nabídkové a poptávkové ceny, kterou jsou ochotni zaplatit za konkrétní akcii. Tento dynamický proces soustavně vytváří nadhodnocenou a podhodnocenou cenu vzhledem k fundamentální hodnotě obchodované akcie. Jinými slovy v každém časovém okamžiku trh cenové přestřeluje, nebo podstřeluje opravdovou hodnotu příslušné akcie.
   
  Již dříve jsme si však uvedli, že podle zdravého rozumu se opravdová hodnota veliké nadnárodní společnosti, nebo libovolné jiné firmy nemůže měnit tak rychle, jak napovídá rychle se měnící cena příslušné akcie během dne. Měli bychom si připomenout, že mnoho lidí se domnívá, že určení opravdové hodnoty akcie je naprosto subjektivní záležitost. Osobně si to nemyslím. Lidé, kteří mají tento názor, jsou většinou příliš orientováni na cenu. Bez ohledu na fundamentální data oceňují akcie, které rostou jako dobré společnosti a akcie, které klesají, jako špatné společnosti.
   
  Z mého pohledu lidé, kteří nevidí rozdíl mezi cenou a hodnotou nemají schopnost vidět příležitost k dobrému nákupu, nebo ještě hůře, nejsou schopni vidět riziko spojené s nadměrným nadhodnocením příslušné akciové společnosti. Oscar Wilde kdysi na otázku, kdo je cynik odpověděl: „Cynik zná cenu všeho, ale hodnotu ničeho.“

   
  Klasická lekce hodnodnoty a ceny
  V následujících příkladech si uvedeme dva klasické příklady toho, jak vypadá hodnota akciové společnosti. Na těchto příkladech si můžeme zřetelně a nepochybně ukázat, že akciový trh může špatně a nekorektně ohodnotit hodnotu akciové společnosti a taky to tak dělá. Oba tyto případy jsou extrémními příklady špatného ohodnocení hodnoty společnosti, ale právě na extrémních příkladech nejlépe vynikne to, co chceme ukázat.
   
  Jako přídavek k důkazu, že trh může čas od času nesprávně oceňovat cenu akcie, vynikne ještě důležitost správného ocenění. Neboli názorněji, v těchto příkladech si ukážeme, že pokud zaplatíte víc, než odpovídá správné hodnotě společnosti, můžete přijít o peníze, protože vstupujete do přílišného rizika. Tomu se můžete jednoduše vyhnout, když budete věnovat svoji pozornost hodnotě společnosti.
   
  Nakonec vynikne u těchto dvou příkladů již zmiňovaný rozdíl, mezi cenou akcie a hodnotou společnosti. Cena akcie z krátkodobého pohledu může být vedena silnými emocemi, jako je strach, nebo chamtivost. V obou následujících příkladech nalezneme příklady těchto emocí. Na druhou stranu hodnota společnosti je nesena fundamentálními ekonomickými ukazateli, které lze ocenit s vysokou mírou určitosti. Jakmile provedeme výpočty ekonomických ukazatelů, můžeme zapojit do rozhodování o vstupu do investice také rozum.

   
  Cisco Systems, Inc.
  Na prvním grafu máme u společnosti Cisco (CSCO) vyneseny zisky a dividendy od roku 1996. To nám představuje úspěšnost podnikání společnosti Cisco. Během této doby rostly zisky průměrně rychlostí 13,2 %. První dividendy začala společnost vyplácet v roce 2011.
   
  S přihlédnutím k tomu, že Cisco je technologická akcie, tak vynikne poměrně neuvěřitelná konzistence v generování zisku společnosti. Sice zde během obou recesí, ke kterým došlo ve sledovaném období, vidíme známky cyklického vývoje, ale mnohem důležitější je to, že společnosti zůstala i v těchto obdobích zisková. Ani v jedné z recesí Cisco neztrácelo peníze. Jen velmi málo společností se může pochlubit stejnými historickými provozními výsledky, jako Cisco.
   
  Nicméně navzdory této dokonalé provozní výkonosti je Cisco jednou z nejvíce pomlouvaných akcií na trhu a bývalý CEO John Chambers byl několikrát silně kritizován, že je nejhorší CEO ze všech generálních ředitelů v celé Americe. Osobně si myslím, že je tato kritika vzhledem k výkonnosti společnosti neodůvodněná, což ostatně může dosvědčit následující graf.
   
   
   
  V následujícím grafu máme uvedeny měsíční ceny akcie od roku 1996 a z tohoto grafu můžeme vyčíst, proč jsou Cisco a také bývalý CEO Chambers tak v nemilosti. Lidé, kteří investovali do akcií Cisco, měli v této investici umrtveny peníze po víc než deset let, což však nebylo způsobeno tím, že by si společnost vedla špatně, nebo že její generální ředitel neví, co dělá. 
   
  Hlavním viníkem tohoto vývoje byl akciový trh, protože nesprávně ohodnotil cenu akcie vzhledem k hodnotě společnosti. Management společnosti není zodpovědný za ceny na akciovém trhu, ani je nemůže nějak ovlivnit. Jediné, co může management dělat, je správně řídit společnost a generovat zisk a řízení peněz. Management může vracet investované peníze akcionářům prostřednictvím výplaty dividend, a pokud je to vhodné i prostřednictvím zpětného odkupu akcií. Nicméně cena akcie na trhu není závislá na výši dividend a na zpětném odkupu jen minimálně.
   
  Oranžová čára představuje hodnotu P/E na úrovni 15, což je odpovídající hodnota pro společnosti, které produkují provozní zisk podobně, jako společnost Cisco. Když se podíváme na graf, na historické maximum ceny akcie v roce 2000, tak v té době dosahovalo P/E hodnoty 160, to odpovídá zhruba 10 krát větší hodnotě, než byla skutečná vnitřní hodnota společnosti. 
   
  Špatná výkonnost akcií Cisco tedy nebyla způsobena historicky špatnou ekonomickou výkonností, nebo tím, že management společnost řídil chybně. Bylo to způsobeno tím, že se trh zbláznil.
   
   
   
  Velmi často uvádím, že z dlouhodobého pohledu je neodvratné, že se nakonec cena přiblíží vnitřní hodnotě společnosti. Někdy k tomu dojde rychle, někdy to trvá déle. V případě Cisco nastaly obě situace. Nejprve cena velmi rychle klesla poblíž k férové hodnotě a poté trvalo několik let, než dodriftovala na její úroveň. 
   
  Abychom viděli souvislosti, začneme s výpočtem P/E dne 30. listopadu 1999, kdy při ceně akcie 44 USD dosahovalo P/E hodnoty 100. Můžeme zde názorně vidět, jak emociální může trh občas být. Cena z úrovně 44 USD vylétla v roce 2000 na své maximum 82 dolarů a pak nastal propad, který bývá popisován jako brutální kolaps ceny. Je ironií, že ani během recese v roce 2001 se cena akcie společnosti Cisco nepřiblížila férové hodnotě společnosti (vyznačené oranžovou čarou). 
   
  Cena společnosti zůstávala nadhodnocená až do doby globální finanční krize v roce 2008. Cena akcií může zůstat iracionální po velmi dlouhou dobu, ale to neznamená, že to není poznat. Investice do akcií Cisco byly velmi špatné a to i přesto, že společnost si během té doby vedla vynikajícím způsobem. Nicméně investoři, kteří investovali do akcie CSCO v listopadu 1999 ztratili do října 2009 téměř polovinu ze své investice, i když si společnost vedla velmi dobře.
   
  Vzpomínám si, že jsem pro své klienty v nakupoval akcie Cisco v roce 1995, nicméně v roce 1998 jsem začal odprodávat vždy polovinu pozice jednou za čas. Bylo mi jasné, že akcie je nadhodnocená. Nicméně mnoho mých klientů vidělo jen to, že cena roste a výsledkem bylo, že jsem o mnoho svých klientů přišel. Nicméně většina z nich se vrátila poté, co praskla internetová bublina a ceny akcií se zřítily. Nutno podotknout, že většina se vrátila s podstatně menším kapitálem.
   
   
   
  V minulém grafu můžeme vidět období deseti let od roku 2000 až 2009, což bylo pro akcionáře Cisco to nejhorší období. Nicméně jak si ukážeme na následujícím grafu, bylo to zároveň období velmi dobré ekonomické výkonnosti. Společnost Cisco generovala v tomto období zisky průměrně tempem 14 % ročně.
   
   
   
  Určování správného ohodnocení společnosti je velmi zodpovědný proces, který může podstatným způsobem sníži riziko a zároveň posílit dlouhodobou návratnost. V posledním grafu je vidět, investice do akcií ve chvíli, kdy je hodnota společnosti podhodnocená.
   
  Chtěl bych zde zdůraznit dva body. Za prvé jde o období, kdy společnost Cisco přistoupila k první výplatě dividend ve své historii. Za druhé, protože společnost přešla proměnou z nadprůměrně rostoucí společnosti do dividendové společnosti, průměrný zisk se snížil na 7,1 %, což je zhruba polovina růstu zisků, které společnost dosahovala v předchozím období. Následkem toho zde máme společnost, která roste pomaleji, ale zase vyplácí rostoucí dividendy, což je známka dospělosti firmy. Cena akcie je přiměřená této atraktivní hodnotě společnosti.
   
   
   
  Investiční výsledky spojené s výkonností společnosti z minulého grafu ukazují sílu a ochranu, kterou poskytuje nákup podhodnocené akcie. V srpnu 2011 mělo Cisco poměr P/E na úrovni 10, což je zcela jiná situace, než když bylo P/E větší než 100. Společnost začala vyplácet dividendy, které sice začaly nízko, ale rychle začaly růst. Výsledkem je, že CSCO překonává výkonnost indexu S&P 500 v obou směrech. Co se týká kapitálového zhodnocení i co se týká výše příjmu z dividend.
   
   

  Bude pokračováno... 

   
  Zdroj: Chuck Carnevale
   
  <
 • Jak prodávat i kupovat zboží SUPER VÝHODNĚ

  Jogurt, tričko, chléb či auto, to vše jsou produkty, které každý z nás denně užíváme, a obchod v segmentu zboží pro koncové zákazníky je jedním z nejrozvinutějších. V dnešním článku se podíváme na novou možnost, jak růst jako podnikatel v tomto segmentu, ale také na to, jak si každý z nás, díky internetu, může na těchto produktech ušetřit tisíce korun měsíčně […]

  Příspěvek Jak prodávat i kupovat zboží SUPER VÝHODNĚ pochází z Samuel-Hornek.cz

 • Spot dne: Spartakiáda po americku
  Firma Under Armour nám chce možná naznačit, že její oblečení kupují sportovci masově. A agentura Droga5 z New Yorku to nasnímala tak, aby ty lidové hadry vypadaly i libově.
 • Jana Havligerová: Prezident si leští image
  Miloš Zeman si nenechá ujít žádnou příležitost uštědřit Sobotkově vládě ťafku. Tentokrát na rozdíl od kabinetu podá ruku Fondu ohrožených dětí. Klokánkům, marně volajícím po státní dotaci, hodlá poskytnout finanční injekci z fondu, na kterém převážně ze svého střádá peníze na umořování státního dluhu.
 • Pavel Páral: Francouzi přistáli na Marsu
  Současná podoba eurozóny povede k sebezničení. To už netvrdí jen euroskeptici, ale Evropan z nejkovanějších, francouzský ministr hospodářství v socialistické vládě Emanuel Macron. A vehementně se dožaduje mohutných transferů. „Silní musejí pomáhat,“ prohlašuje.
 • Dušan Kütner: Festival ubohosti
  Tragická smrt desítek běženců udušených v autě na východě Rakouska odstartovala další fázi objevování dna české společnosti a správných Čechů projevujících na sociálních sítích úchylné potěšení, že se něco takové stalo, a upřímná přání, aby takových tragédií a obětí bylo co nejvíce.
 • Úrokové sazby spořicích účtů v srpnu 2015
  Podívejte se na úrokové sazby spořicích účtů a jejich změny oproti minulému měsíci. Na Porovnej24.cz si tyto spořicí účty můžete nově jednoduše porovnat a zjistit, který je pro vás nejvýhodnější.


 • Zákazníci se vrací do hypermarketů

  Tak už to máme černé na bílém: Jak uvádí čerstvá studie Shopping Monitor společnosti GfK, zákazníci se opět vracejí do hypermarketů. Radost tradičních obchodníků z oslabení pozice nejsilnějších konkurentů tedy netrvala dlouho. Zdá se, že nakupující nalákala zpět do velkoplošných prodejen šíře sortimentu čerstvého zboží. Každá mince má však i druhou stranu. A tou je neochota majitelů malých prodejen něco měnit a reagovat na nové trendy. Zákazníci většinou nenacházejí u tradičních prodejen žádná pozitiva, která by je odlišovala od odlidštěných samoobsluh. Není divu, že velká část z nich uvádí, že v tradičních prodejnách nakupuje spíše ze zvyku. To není dobrá zpráva.

 • Z archivu newsletterů: Zeptejte se u kolegy

  Objednal jsem si po internetu knihu a to u společnosti (vydavatelství a prodej knih), která slibovala, že ji vyexpeduje do pěti dnů. Když těch dnů uběhlo patnáct a stále se nic nedělo, poslal jsem e-mailem zdvořilý dotaz, zda se objednávka někde nezatoulala. Mně se to také občas stane a mám tedy pochopení. Žádná odpověď však nepřišla. Po dalších třech dnech jsem tedy zvedl telefon a přednesl pánovi, který se mi ozval na konci linky, svůj problém. Ke svému překvapení jsem uslyšel odpověď: "Já o tom nic nevím, já jsem obchodní zástupce."
   

 • SAMOŠKA: Od minulosti k budoucnosti

  Už jen dva týdny zbývají do 16. kongresu na podporu tradičního trhu SAMOŠKA. Nezapomeňte se registrovat! Velkým tématem kongresu bude panelová diskuse o současných a budoucích podmínkách pro podnikání v oblasti tradičního maloobchodu v České republice: Postavení tradičního trhu od 90. let minulého století a predikce budoucího vývoje, očekávaný vývoj české a evropské legislativy v oblasti maloobchodu, a především prodeje potravin.

 • Štítky | Intuitivní marketing
  Každý měsíc e-mailem pět stránek inspirací. Lepší je, když zákazník stravenkami neplatí. Kniha Budoucnost konkurence - proč si ji přečíst 1.
 • Prodej | Intuitivní marketing
  O prodeji na webu Intuitivní marketing. Řada. článků Miloše Tomana, rad, e-knih zdarma. K. tomu unikátní semináře a poradenství.
 • Management | Intuitivní marketing
  O managementu na Intuitivním marketingu. Řada. článků Miloše Tomana, rad, e-knih zdarma. Navíc. unikátní semináře, poradenství, koučování.
 • Kreativita | Intuitivní marketing
  Základem pro úspěch, a v byznysu zvláště, je tvořivost. Tato knížka je plná takových příběhů. Neznám moc lidí, kteří by milovali změny.
 • Maloobchod | Intuitivní marketing
  Řada článků pro tradiční obchodníky, provozovatele a manažery prodejen. Rady
 • Trendy roku 2016

  Na začátku ledna s oblibou čteme (a píšeme) úvahy, jak to v tomto roce bude, co nás čeká a nemine. Nemám křišťálovou kouli, takže věštby přenechám k tomu kompetentním lidem. Ani se nebudu zabývat makroekonomickými či politickými úvahami. Chci vám pouze ukázat několik trendů, které by v roce 2016 mohly zabrat a přinést vám prosperitu. Nejsou v podstatě ničím novým, ale občas neuškodí si ty "staré známé" věci připomenout, protože lidé mají ve zvyku zapomínat i na to, co se osvědčilo a přineslo úspěch. Často se marně honíme se za novým, ale přitom stačí pár takových známých přístupů zkombinovat, abychom tu požadovanou novou hodnotu dostali.

 • Inspirace | Intuitivní marketing
  Inspirace z Intuitivního marketingu Miloše Tomana. Zajímavé. knihy, příklady podnikatelů, cesty k úspěchu.
 • Baťa | Intuitivní marketing
  Dokumentární film, který jsem objevil na YouTube, pochází z roku 1966. Když Tomáš Baťa zaplatil v létě roku 1896 poslední dluhy, mohl si oddychnout.
 • Organizace | Intuitivní marketing
  Do podniku nastoupil nový člověk. První den, když přišla doba svačiny, vyndal z aktovky balíček, rozbalil ho, prohlásil "Fuj, chleba se sádlem!" a svačinu vyhodil..
 • Motivace | Intuitivní marketing
  Do čela společnosti nastoupil nový, charismatický manažer. Kdyby se to stalo jednou, neřeknu nic," vyprávěla mi zákaznice nejmenovaného řetězce. Snižování nákladů.
 • Naše skvělá firma

  Humoristický román z prostředí české firmy nabízející manažerské poradenství pro marketing, lidské zdroje, logistiku, výrobu, finance apod., který si dělá legraci z neschopnosti, lenosti a dalších nešvarů, které všichni určitě dobře známe. Management a zaměstnanci mezi sebou neumí komunikovat a většina lidí neví, co a proč má dělat. Přestože si klienti myslí, že jsou zaměstnanci firmy odborníky, opak je pravdou, ale nějakým zvláštním způsobem na to žádný klient nepřijde.
   

 • Komunikace | Intuitivní marketing
  Jak zařídit, aby vám lidé nejen vyhověli, ale dokonce chtěli vyhovět. Podle názoru zahraničních odborníků mají české a slovenské firmy největší nedostatky v.
 • Management | Intuitivní marketing
  Publikace známého odborníka na problematiku manažerské etiky Zdenka Dytrta se zabývá metodou vedení (leadership), která je často chápana pouze jako řízení.
 • Úspěch | Intuitivní marketing
  Nabídkový e-mail začínal slovy "Vážená paní Einsteinova. Chovanka švýcarského penzionátu, sedící večer na posteli a zapisující si, jaké pocity v ní vzbudil nový.
 • Hotely hledají věrné zákazníky

  Hotely se bouří proti rezervačním portálům. Není se co divit, protože provize dosahují až 30%. Na druhé straně vědí, že se bez nich neobejdou. Když si do vyhledávače zadáte jméno hotelu, většinou se na prvním místě zobrazí ne jeho webové stránky, ale údaj z Booking.com nebo jiných portálů. Čeho tedy chtějí svým protestem, zaštítěným evropskou hotelovou federací Hotrec, dosáhnout? Prý jde především o to, aby hotely předvedly, že umějí táhnout za jeden provaz. To je trochu málo a ukazuje se spíš bezradnost hoteliérů. S rezervačními portály to jde špatně, ale bez nich by se podnikalo ještě hůře. Existuje tedy nějaká možnost, jak je alespoň zčásti obejít?

 • Internet | Intuitivní marketing
  Spisovatel Peter Mayle v jedné ze svých knih popisuje, jak se coby obchodní elév chystal na svoji první zahraniční cestu do Francie. Co mají společného intuitivní.
 • Knihy | Intuitivní marketing
  Ve snaze o dosažení udržitelného a ziskového růstu se firmy tradičně pouštějí do neúprosných konkurenčních střetů - do přímé konfrontace s konkurenty. Poutavě.
 • Úspěch | Intuitivní marketing
  Setkávám se s prodejci, kteří se mohou chlubit jen nekonečnými řetězci odmítnutí. Kdo by nechtěl mít více nakupujících, vyšší tržby a věrné zákazníky.
 • Podnikání | Intuitivní marketing
  V minulém článku jsem psal o tom, že majitelům prodejen občas chybí vědomosti o moderních způsobech prodeje, některým dokonce i ty základní.
 • Maloobchod | Intuitivní marketing
  Graf je obyčejně výstižnější, než dlouhé vysvětlování. V minulém článku jsem psal o tom, že majitelům prodejen občas chybí vědomosti o moderních způsobech.
 • Reklama | Intuitivní marketing
  Některé reklamy zřejmě vznikají opačným postupem, než bychom očekávali. Nepovažujte povědomí o své značce za samozřejmé," varuje Sergio Zyman, autor knihy Konec.
 • Prodej | Intuitivní marketing
  Setkávám se s prodejci, kteří se mohou chlubit jen nekonečnými řetězci odmítnutí. Když uspějí, jde jen o výjimku, potvrzující pravidlo. V časopise Enterpreneur se.
 • Já bych takovou chybu neudělal?

  Firmu Apple Computer založili 1. dubna 1976 tři společníci: Steve Jobs, Steve Wozniak a také málo známý Ron Wayne. Ten totiž po několika dnech dostal strach z možného rizika (byl starší než jeho společníci a jako jediný měl nějaký majetek), a tak ze společnosti vystoupil. Dnes by byl miliardářem. Alistair Taylor, který byl u toho, když Brian Epstein podepisoval manažerskou smlouvu s tehdy jen málo známou skupinou Beatles, odmítl nabídku několikaprocentního podílu na jejich budoucích ziscích. Podobné příběhy najdete i v souvislosti s dalšími věhlasnými a bohatými značkami. Většina lidí si ale říká: „Kdybych byl na jejich místě, jistě bych tu chybu neudělal.“

  Jsou ty příležitosti už dávno pryč? Ano, Apple, Google, Microsoft, Facebook nebo Berkshire Hathaway už znovu nezaložíte. Uvědomte si ale jednu věc: Všechny ty úspěšné společnosti vznikly poměrně nedávno. A spousta kdysi věhlasných značek zanikla nebo ustoupila do pozadí. Velké příležitosti tedy nejsou minulostí. Neustále vznikají nové. A je dobré se o ně zajímat, abyste se nemuseli jednou ničit výčitkami.

  Můžete říkat "Já bych takovou hloupost neudělal!" když ji možná právě děláte?

  Samozřejmě, kdyby každý dopředu věděl, jak to dopadne, nebylo by neúspěšných. Ale v tom to je. Můžete říkat "Já bych takovou hloupost neudělal!" když ji možná právě děláte? Jenže jak to poznat?

  Bohatství a úspěšnost nejsou znaky začínajících, to už je výsledek. Musíte tedy zvolit jiná kritéria. Pokud vám někdo nabízí možnost podílet se na rozbíhajícím se byznysu, zajímejte se o odpovědi na následující otázky:

  Má produkt dostatečné množství potenciálních zákazníků?
  Když musel Steve Jobs na čas odejít z Apple Computer, založil firmu Next, specializující se na počítače pro univerzity. Příliš se jí nedařilo. Zato iPod nebo iPhone byly produkty pro každého.

  Dá se snadno šířit?
  Mobilní telefony se nejdříve ujaly v menších zemích. Spojené státy měly zpočátku zpoždění, protože vybudovat celoplošnou infrastrukturu bylo nákladné. Dnešní noví operátoři už mohou využívat vybudované sítě.

  Je originální?
  Charles H. Duell, ředitel amerického patentového úřadu, navrhl v roce 1899 jeho zrušení, protože prý všechno už bylo vynalezeno. I dnes se mnozí lidé domnívají, že nic nového už nemůže vzniknout. Pravda, nemusí jít zrovna o převratné technické objevy. Někdy stačí jen vhodně zkombinovat už známé věci, aby vznikl nový produkt.

  Pokud se chcete podílet na šíření takového produktu nebo budování firmy, měli byste si také dopovědět na otázku, jestli mu dostatečně věříte. Velké věci není možné dělat bez víry a zapálení. Hodně lidí tyto faktory podceňuje, někteří se jim dokonce posmívají. Do jednoho jsou však neúspěšní.

  Teď máte možnost podílet se na takové příležitosti

  Od roku 2003 pomáhám svými knihami, semináři, školeními a přednáškami malým a středním podnikatelům. Teď mám však díky programu EGG možnost přímo pomoci některým z vás vybudovat si prosperující podnikání. Tato možnost není pro všechny a není také časově neomezená. Přednost tedy mají ti, kteří reagují rychle, ale také kteří to s podnikáním a úspěchem myslí vážně a nejde jim jen o vyzkoušení, jestli na to mají. Na ostatní nemám ani čas, ani sílu. Pokud tedy rádi jednáte s lidmi, rádi je podporujete v jejich úspěchu a přijímáte osobní zodpovědnost za své podnikatelské výsledky, je tato výzva určena právě vám. Rozhodněte se ale včas. Pamatujte na Rona Wayna.

 • Marketing a komunikace | Intuitivní marketing
  O marketingu na webu Intuitivní marketing. Řada. článků Miloše Tomana, rad, e-knih zdarma. K. tomu unikátní semináře, poradenství, koučování.
 • Ing. Miloš Toman | Intuitivní marketing
  Od roku 2000 pomáhám menším a středním podnikatelům růst, prosperovat a vyhrávat nad konkurencí velkých společností.
 • Kontakt | Intuitivní marketing
  management, komunikace Semináře, konzultace, nakladatelství Sídlištní 818 756 54 Zubří IČ: 27777341 Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod zn. C
 • Egg - program pro podporu podnikání | Intuitivní marketing
  Kdo by nechtěl mít více nakupujících, vyšší tržby a věrné zákazníky? A to všechno bez nákladů na reklamu. na těchto.
 • Strategie | Intuitivní marketing
  Já vám to věřím, že se v některých oborech dají najít různé formy prodeje a odlišit se tak od konkurence," řekl mi před časem jeden podnikatel.
 • Aktuality | Intuitivní marketing
  Zveme všechny podnikatele, zejména z oblasti obchodu, stravování a služeb z Rožnova pod Radhoštěm a okolí, na prezentaci programu *egg. Hledáte řešení nebo inspiraci.
 • Miloš Toman | Intuitivní marketing
  Každý měsíc e-mailem pět stránek inspirací. Přijďte si vybrat správnou formuli úspěchu. Jak (ne)dělat reklamu - 18. Jak na "špinavé" triky a útoky v komunikaci.
 • Inspirace | Intuitivní marketing
  Hledáte řešení nebo inspiraci pro vaše zítřejší podnikání. Poutavě napsaná kniha, která mění zažitý způsob vnímání jedné z nejpůsobivějších osobností.
 • Osobní rozvoj | Intuitivní marketing
  Léto bylo v Management Pressu ve znamení příprav nových vydání světových bestsellerů z oblasti manažerských dovedností a osobního rozvoje.
 • Prodejna Intuitivního marketingu | Úvod
  Internetová prodejna Intuitivního marketingu.
 • Marketing | Intuitivní marketing
  Kdo by nechtěl mít více nakupujících, vyšší tržby a věrné zákazníky. Lukáš Uhl z Delivery Hero v jednom článku popsal, s jakou odezvou se setkala nabídka.
 • Knihy a publikace Miloše Tomana | Intuitivní marketing
  Čerpejte informace a inspiraci z mých publikací. Intuitivní. marketing je jediná česká koncepce, která je přednášená na vysokých školách. Řada
 • Publikace zdarma | Intuitivní marketing
  Každý měsíc e-mailem pět stránek inspirací. Úspěšný týden - Revoluční metoda Miloše Tomana: jak dosáhnout úspěchu. Každý měsíc e-mailem pět stránek.
 • Seminář Úspěšný prodej | Intuitivní marketing
  Úspěšný prodej je v podstatě založen na jednoduché zásadě: "Dám zákazníkovi, co chce". Jenže většina obchodníků či podnikatelů dělá něco jiného. Nevědí
 • Intuitivní marketing | Vítejte ve světe chytrého marketingu!
  Na těchto stránkách najdete řadu e-knih zdarma a články o marketingu, podnikání, managementu, maloobchod. Unikátní. semináře a poradenství.
 • Seminář Chci být úspěšný | Intuitivní marketing
  Občas se setkávám s názorem, že úspěchu může dosáhnout maximálně 5%. Ostatním. prý chybí vhodné vlastnosti a především talent. Chtěl
 • Tým *egg | Intuitivní marketing
  Sto lidí si přečte knihu o úspěchu, ale jen pět z nich se jí řídí a skutečně uspějí. Tisíc. lidí denně vyhledává na internetu články o tom, jak zvýšit své příjmy.
 • Prodávejte jako o život | Intuitivní marketing
  cožpak v prodeji či podnikání nejde o život? Samozřejmě že ano, přinejmenším o ten váš. Častěji. o jeho kvalitu. Zdá. se vám to málo.
 • A co za to?| Intuitivní marketing
  V podnikání můžete dosáhnout silnějšího propojení, než je pouhý jednorázový vztah mezi dodavatelem a jeho zákazníkem. Intuitivní
 • Vyvážený leadership

  Přední vysokoškolští pedagogové představují koncepci vyváženého vedení lidí, která zdůrazňuje nutnost osvojit si soubor zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se manažerských dovedností a jejich efektivního, mnohostranného uplatňování v praxi. Kniha je založená na koncepci versatilního vedení rozpracované Robertem E. Kaplanem a Robertem B. Kaiserem. Jejím cílem je pomoci manažerům nacházet odpovědi na otázky, jak přiměřeným způsobem uplatňovat své silné stránky a posilovat ty dovednosti, jež jsou rozvinuty nedostatečně.

 • Projekt Liftago: poctivá taxislužba a samořiditelná auta

  Mohutný nástup chytrých mobilních zařízení ve spojení s internetem boří zavedené obchodní modely a chování. Namísto možnosti vlastnit umožňují tyto technologie a systémy levněji sdílet. A právě budoucnost "sdílené ekonomiky" v osobní dopravě bude podstatou naší debaty. Vizionář Martin HAUSENBLAS věří, že osobní doprava se během následujících desetiletí výrazně promění díky samořiditelným inteligentním vozidlům a možnosti jejich sdílení pomocí jeho projektu Liftago™, který inicioval a podnikatelský rozvíjí.
   

 • 50 tajemství přesvědčování

  Tuto knihu jsem přečetl jedním dechem během čtyřhodinové cesty vlakem. Úžasná na ní není skutečnost, že všechny popisované jevy a přesvědčovací postupy jsou podloženy vědeckými výzkumy a experimenty. To jim dodává na věrohodnosti, ale nejdůležitější je, že jimi můžete hned vzápětí proměnit své marketingové materiály, články na webu i obsah osobních jednání tak, aby byly podstatně účinnější. Nepotřebujete k tomu peníze, agentury ani zkušené kreativce. Jak třeba uvádějí autoři (a dokládají vědeckým pokusem), už prostým použitím slova "protože" zvýšíte ochotu lidí vyhovět vám o více jak 30%. Je to snadné? Samozřejmě.

 • Management osobního rozvoje

  Rostoucí náročnost života klade stále vyšší požadavky na sociální odpovědnost institucí za formování a průběžný rozvoj jednotlivců, ale také na jejich individuální odpovědnost za vlastní život a jeho efektivní naplňování. Kromě toho, že jsme zaměstnáni, toužíme ve svém soukromém životě navázat smysluplné partnerské a přátelské vztahy, toužíme po seberealizaci a vnitřním naplnění, kariéře, získání osobní prestiže apod.
   
   

 • Žába v hrnci a revoluce v podnikání

  Graf je obyčejně výstižnější, než dlouhé vysvětlování. Ten, který vám chci ukázat, porovnává podíl tradičních obchodníků na trhu s rychloobrátkovým sortimentem. Tedy především prodejen s potravinami a smíšeným zbožím, kde jsou největšími konkurenty globální řetězce. V roce 1997 si malí a střední podnikatelé z tohoto koláče ukousli 60%. O deset let později u nich však už nakupovalo jen 39% zákazníků a odhad pro rok 2017 mluví o desetiprocentním podílu. Dnes mají kolem 13%. To nejsou zrovna příjemná čísla. Víc mi ale vadí, že ti, kterých se to týká, často pokrčí rameny a říkají: "To je vývoj, to se nedá změnit.".


 • Koktejl – Novinky.cz
  Rubrika Koktejl. Zprávy. ze společnosti (celebrity, bulvár, zajímavosti).
 • Koho zastupuje Tomáš Prouza?| FSFinalWord.cz
  Jiné státy EU pokládají Řecko za natolik důležité, že jejich hlavním mluvčím v diskuzích o krizi eurozóny je jejich prezident nebo předseda vlády, nicméně.
 • Kohout, Robejšek, Zelený: Čeká nás další krize?
  Je možné, že jsme na prahu další velké hospodářské krize? Co by ji mohlo odstartovat a jaké by byly příčiny? Jak by se projevila ve světě i v Česku a lze rizika vzniku krize snížit? Na tyto otázky odpovídají v anketě Institutu 2080 ekonomové a jeho spolupracovníci Pavel Kohout, Petr Robejšek a Milan Zelený. 
 • Koho se týká zdanění důchodu v roce 2015?
  Od roku 2015 se zvyšuje částka pro osvobození důchodu. Současně ale končí neomezená možnost přivýdělku bez jeho zdanění – opět platí limit pro výši přivýdělku k důchodu nebo penzi 840 000 Kč.
 • Koho se týká zdanění důchodu v roce 2015?
  Od roku 2015 se zvyšuje částka pro osvobození důchodu. Současně ale končí neomezená možnost přivýdělku bez jeho zdanění – opět platí limit pro výši přivýdělku k důchodu nebo penzi 840 000 Kč.
 • Koho nejvíce poškodí rusko-turecký konflikt?
  Nejen politickým, ale i finančním spektrem se momentálně prochází strašák možného dalšího konfliktu, a to mezi Tureckem a Ruskem. Během včerejšího dne sestřelila turecká armáda ruský letoun, který se pohyboval na pomezí Turecké republiky a Sýrie (viz mapa).
 • Koho mi to připomínáš, Volkswagene?
  Kauza kolem automobilky Volkswagen, neboli tzv. Dieselgate, plní titulky médií již několikátým týdnem. Celá aféra má dalekosáhlé následky nejen pro samotnou firmu, ale i pro ty, které s ní dosud spolupracovaly (viz graf č.1). Velkou otázkou zůstává, jak se německá automobilka s celou situací nakonec popere.
 • Koho a proč (ne)má centrální banka poslouchat?
  V jednom z předchozích dílů seriálu Měnová politika jsme se zabývali mandátem moderních centrálních bank a možnými konflikty mezi cenovou a finanční stabilitou, ať už na makro či mikro (dohledové) úrovni. Konstatovali jsme, že tyto mandáty nejsou v zásadním rozporu a dají se dobře vykonávat v rámci jedné instituce. V jiném příspěvku jsme analyzovali problém tzv. časové nekonzistence v měnové politice a jak se ze snah o jeho překonání zrodila formální i neformální nezávislost moderních…
 • Koh-i-noor Hardtmuth vrací výrobu z Číny zpět do České republiky...
  Přední výrobce školních, kancelářských a výtvarných potřeb Koh-i-noor Hardtmuth po 11 letech opouští výrobní závod v čínském Nankingu. Důvodem
 • Kofolu můžete ode dneška koupit v České spořitelně

  Kofola ČeskoSlovensko a.s. zahajuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO) • Knihy | Intuitivní marketing
  Ve snaze o dosažení udržitelného a ziskového růstu se firmy tradičně pouštějí do neúprosných konkurenčních střetů - do přímé konfrontace s konkurenty. Poutavě.
 • Knihy a publikace Miloše Tomana | Intuitivní marketing
  Čerpejte informace a inspiraci z mých publikací. Intuitivní. marketing je jediná česká koncepce, která je přednášená na vysokých školách. Řada
 • Kiss

  Ačkoliv jsem se v minulém článku zabýval otázkou, jak si sjednat rande se zákazníkem, nebudu po vás teď chtít, abyste ho líbali. Slovíčko v titulku totiž může být i zkratkou, která říká: "Keep It Simple, Stupid!". Tedy něco jako "Nekomplikuj to, hlupáku!" V prodeji jde o velmi důležitou poučku. Mnozí z nás totiž ve snaze prodat zavalí zákazníky hromadou informací, které způsobí přesný opak toho, co čekávají. Zákazník se není schopen rozhodnout. Chtěl by mít pocit, že poctivě zvážil všechny argumenty a udělal správný závěr, ale je jich příliš mnoho. Řídí se proto zásadou, že než riskovat špatné rozhodnutí, raději si nevybere nic.

 • Když jste pátí v řadě

  John se vznášel v sedmém nebi. Cizinec, který měl odpoledne přednášku v sále místního hotelu, mu po ní prodal za sto dolarů návod, jak získat nejkrásnější dívku ve městě. Stačí se zpaměti naučit, co napsal na lístek, a zítra touto dobou už bude sedět vedle Sally v místním drugstoru. O dvacet čtyři hodin později však bylo všechno jinak. John lepil náplasti na hojné škrábance, které mu Sally způsobila, když ho tloukla darovanou kyticí růží po hlavě. Netušil totiž, že cizinec prodal návody i dalším zájemcům a on měl tu smůlu, že se toho dne dostal na řadu až jako pátý. Důvtipnější čtenáři už jistě začínají tušit, co má tento příběh společného s marketingem.

 • Kdo čeká na lepší časy, ten se nedočká

  Baťa, Kolben, Sousedík, Waldes - to je jen několik jmen z plejády podnikatelů, které známe z období první republiky. V té době jsme měli nejen vyspělé strojírenství, ale také aktivní a nápadité obchodníky a živnostníky. Reklamu na vysoké úrovni, odbornou marketingovou literaturu (i když se jí tehdy říkalo jinak). A především silné zaměření na zákazníka - v tom určitě nebyl Baťa sám. Jak je tedy možné, že dnes jsou známí především spekulanti, přesouvající peníze jen pro své vlastní potěšení? Že ukazatelem toho, co kdo dokázal, jsou žebříčky majetku, kterých se tak rádi chytají v médiích? Kde jsou ti skuteční podnikatelé?

  První republika měla tu výhodu, že mohla plynule navázat na předválečné zkušenosti. České země byly nejrozvinutější částí monarchie a to se projevilo i v novém státě. Přidejme ještě nadšení z jeho budování, což tehdy rozhodně nebyla fráze, jak to možná vnímá dnešní skeptická doba. Po druhé světové válce a zejména únoru 1948 ovšem přišlo "socialistické podnikání" a trvalo dost dlouho na to, abychom ztratili potřebné návyky a vazby.

  "Dnes ze všech stran slyším, že podnikatelé chtějí hlavně klid."

  Když jsme tedy po roce 1989 rozbíhali malé a střední podnikání, ohlíželi jsme se samozřejmě po informacích a vzorech. Baťu jsme bohužel znali spíš coby vydřiducha, který kopal lidi do zadku, než jako geniálního podnikatele a autora hesla "Náš zákazník, náš pán". A tak jsme brali, co bylo po ruce. Vzory globálních řetězců, velkých společností, burzovních spekulantů. Kdosi to trefně nazval "harvardským stylem".

  Je logické, že marketing, který dělají velké firmy, vyhovuje především jim. Pro menšího podnikatele však může být zhoubné je napodobovat. Přijme tím totiž pravidla hry, která si konkurence stanovila podle sebe. Navíc rezignuje na nápaditost a osobitý styl. Nechá si dokonce vnutit přesvědčení, že dokud nebude mít více peněz, nemá cenu nějaký marketing dělat.

  Nejhorší však je, že podnikatelé vzhlížejí k těmto svým "vzorům" a říkají: "Toho já nikdy nedosáhnu!" V době první republiky chtěl každý dojít dál, výše. Dnes ze všech stran slyším, že podnikatelé chtějí hlavně klid. A že čím dál tím více spoléhají na stát, jako by snad byli nezaměstnanými či sociálními případy, nebo na druhé straně politiky. Vzorem je nám obchodník, který odmítne prodávat výrobky Babišových firem, ne obchodník, který má příkladný vztah k zákazníkovi.

  S podnikatelským úspěchem je to stejné jako s úspěšností osobní. Ta také vychází z vnitřních postojů, ne z vnějších okolností. Je tedy marné říkat "Budeme úspěšní, až nám stát nastaví správné podmínky". Takový přístup vytváří zástupy pasivních podnikatelů, kteří se projevují všude možně, jen ne ve svém podniku a prodejně.

  Čekáte-li tedy na dokonalý stav, nedočkáte se. I pokud vyčkáváte, až se podmínky alespoň trochu zlepší, budete čekat stále. Zlepšení totiž nastane, až se pohnete vy sami. Až si uvědomíte, že podnikatelský úspěch závisí jen na vás. Ne na státu, hospodářské situaci, politické situaci ani na ničem jiném, ale na vás. Začněte tedy právě teď. Rozhodněte se a proměňte své rozhodnutí v činy. Pusťte se do marketingu, který odpovídá vaší velikosti, a usilujte o to, abyste rostli a šířili se. Neohlížejte se na vzory, které s vámi nemají nic společného. Udělejte třeba malý krok, ale začněte.

    

 • Jak uspět při franchisingu v mezinárodním měřítku?

  I vy jste se už možná setkali s lákavou nabídkou zakoupit si v zahraničí úspěšnou franšízu a provozovat ji na našem trhu. Nebo možná zvažujete, zda vstoupit s vaším úspěšným konceptem na některý trh v zahraničí. Tady bývá každá rada drahá … doslova i přeneseně. Příští setkání "klubu pro dialog a spolupráci ve franchisingu" si proto bude všímat právních, obchodních, strategických i organizačních aspektů franchisingu provozovaného v mezinárodním měřítku. Připravili jsme pro vás setkání odborníků a zkušených podnikatelů u kulatého stolu, jehož cílem bude dozvědět se, jak uspět a nespálit se při importu nebo exportu franšízy.

 • Jak funguje program *egg

  Program *egg se skládá ze dvou částí. Ta první obsahuje kompletní nástroje a software pro provozování chytrého věrnostního systému. Druhou částí je kompletní marketingové poradenství, které vám umožní vytěžit z tohoto systému více, než to dělá a dokáže vaše konkurence, zejména velké řetězce. Věrnostní systémy nabízí samozřejmě řada firem (i když za nesrovnatelně vyšší cenu), ale právě spojení s návody, jak tento systém plně využívat, dělá z programu *egg zcela bezkonkurenční a vpravdě revoluční nástroj. Máte jedinečnou možnost získat vše, co potřebujete pro svůj další rozvoj, zvyšování tržeb a jejich rentability.

 • Jaká je ta klobása?

  "Vadí mi, když od politiků slyším, že si za zdravé potraviny máme připlatit," napsal účastník jedné ankety o zdravém životním stylu. "Ty by přece měly být standardem," dodal. Jak je vidět, mnoho lidí ještě nepochopilo, že nemáme jen dvě cenové úrovně, totiž standard a nadstandard, ale že také existuje hojně rozšířený podstandard. To jsou všechny ty potraviny plněné náhražkami, jež s oblibou distribuují řetězce. Ale i lidé, kteří by alespoň občas nepohrdli něčím přirozeným a zdravým, nakonec sáhnou po tom nejlevnějším. Vinu za to nesou obchodníci. Kolik informací o zboží předávají svým zákazníkům, tedy kromě výrazné cenovky a nápisem "Akce"?

 • Já bych takovou chybu neudělal?

  Firmu Apple Computer založili 1. dubna 1976 tři společníci: Steve Jobs, Steve Wozniak a také málo známý Ron Wayne. Ten totiž po několika dnech dostal strach z možného rizika (byl starší než jeho společníci a jako jediný měl nějaký majetek), a tak ze společnosti vystoupil. Dnes by byl miliardářem. Alistair Taylor, který byl u toho, když Brian Epstein podepisoval manažerskou smlouvu s tehdy jen málo známou skupinou Beatles, odmítl nabídku několikaprocentního podílu na jejich budoucích ziscích. Podobné příběhy najdete i v souvislosti s dalšími věhlasnými a bohatými značkami. Většina lidí si ale říká: „Kdybych byl na jejich místě, jistě bych tu chybu neudělal.“

  Jsou ty příležitosti už dávno pryč? Ano, Apple, Google, Microsoft, Facebook nebo Berkshire Hathaway už znovu nezaložíte. Uvědomte si ale jednu věc: Všechny ty úspěšné společnosti vznikly poměrně nedávno. A spousta kdysi věhlasných značek zanikla nebo ustoupila do pozadí. Velké příležitosti tedy nejsou minulostí. Neustále vznikají nové. A je dobré se o ně zajímat, abyste se nemuseli jednou ničit výčitkami.

  Můžete říkat "Já bych takovou hloupost neudělal!" když ji možná právě děláte?

  Samozřejmě, kdyby každý dopředu věděl, jak to dopadne, nebylo by neúspěšných. Ale v tom to je. Můžete říkat "Já bych takovou hloupost neudělal!" když ji možná právě děláte? Jenže jak to poznat?

  Bohatství a úspěšnost nejsou znaky začínajících, to už je výsledek. Musíte tedy zvolit jiná kritéria. Pokud vám někdo nabízí možnost podílet se na rozbíhajícím se byznysu, zajímejte se o odpovědi na následující otázky:

  Má produkt dostatečné množství potenciálních zákazníků?
  Když musel Steve Jobs na čas odejít z Apple Computer, založil firmu Next, specializující se na počítače pro univerzity. Příliš se jí nedařilo. Zato iPod nebo iPhone byly produkty pro každého.

  Dá se snadno šířit?
  Mobilní telefony se nejdříve ujaly v menších zemích. Spojené státy měly zpočátku zpoždění, protože vybudovat celoplošnou infrastrukturu bylo nákladné. Dnešní noví operátoři už mohou využívat vybudované sítě.

  Je originální?
  Charles H. Duell, ředitel amerického patentového úřadu, navrhl v roce 1899 jeho zrušení, protože prý všechno už bylo vynalezeno. I dnes se mnozí lidé domnívají, že nic nového už nemůže vzniknout. Pravda, nemusí jít zrovna o převratné technické objevy. Někdy stačí jen vhodně zkombinovat už známé věci, aby vznikl nový produkt.

  Pokud se chcete podílet na šíření takového produktu nebo budování firmy, měli byste si také dopovědět na otázku, jestli mu dostatečně věříte. Velké věci není možné dělat bez víry a zapálení. Hodně lidí tyto faktory podceňuje, někteří se jim dokonce posmívají. Do jednoho jsou však neúspěšní.

  Teď máte možnost podílet se na takové příležitosti

  Od roku 2003 pomáhám svými knihami, semináři, školeními a přednáškami malým a středním podnikatelům. Teď mám však díky programu EGG možnost přímo pomoci některým z vás vybudovat si prosperující podnikání. Tato možnost není pro všechny a není také časově neomezená. Přednost tedy mají ti, kteří reagují rychle, ale také kteří to s podnikáním a úspěchem myslí vážně a nejde jim jen o vyzkoušení, jestli na to mají. Na ostatní nemám ani čas, ani sílu. Pokud tedy rádi jednáte s lidmi, rádi je podporujete v jejich úspěchu a přijímáte osobní zodpovědnost za své podnikatelské výsledky, je tato výzva určena právě vám. Rozhodněte se ale včas. Pamatujte na Rona Wayna.

 • Intuitivní marketing | Vítejte ve světe chytrého marketingu!
  Na těchto stránkách najdete řadu e-knih zdarma a články o marketingu, podnikání, managementu, maloobchod. Unikátní. semináře a poradenství.

 • Management | Intuitivní marketing
  O managementu na Intuitivním marketingu. Řada. článků Miloše Tomana, rad, e-knih zdarma. Navíc. unikátní semináře, poradenství, koučování.
 • Management | Intuitivní marketing
  Publikace známého odborníka na problematiku manažerské etiky Zdenka Dytrta se zabývá metodou vedení (leadership), která je často chápana pouze jako řízení.
 • Maloobchod | Intuitivní marketing
  Řada článků pro tradiční obchodníky, provozovatele a manažery prodejen. Rady
 • Maloobchod | Intuitivní marketing
  Graf je obyčejně výstižnější, než dlouhé vysvětlování. V minulém článku jsem psal o tom, že majitelům prodejen občas chybí vědomosti o moderních způsobech.
 • MAKRO spouští digitální verzi časopisu Epikure

  Velkoobchod MAKRO představil pilotní vydání časopisu Epikure v digitální podobě. Nejen kuchařští nadšenci v něm najdou inspiraci, recepty a praktické tipy. Nově si tak mohou prohlédnout titul na webu www.makro.cz/epikure a prostřednictvím aplikace v mobilních zařízeních. Výhodou nejnovější verze je interaktivní obsah. Epikure je ke stažení na Google Play a App Store. Do konce roku MAKRO počítá ještě se dvěma digitálními čísly, v budoucnu bude časopis vycházet osmkrát ročně.
   

 • Lepší je, když zákazník stravenkami neplatí

  Host v restauraci vytahuje z peneženky stravenky a číšník se zatváří otráveně. Běžná situace, se kterou se můžete každou chvíli setkat, ať už jste zákazníkem, nebo majitelem podniku. "Pro provozovatele restaurací je mnohem lepší, když zákazník stravenkami neplatí," říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Důvod je zřejmý. Ačkoliv podnikatelé odvádějí vydavateli stravenek provize ve výši až 5%, nemají žádnou jistotu, jestli ve stejné nebo větší míře zvyšují jejich tržby a jestli se tedy vůbec vyplatí. Je to jako utrácet za reklamu, u níž nejste schopni zjistit, co (a jestli vůbec něco) vám vlastně přináší.

 • Kreativita | Intuitivní marketing
  Základem pro úspěch, a v byznysu zvláště, je tvořivost. Tato knížka je plná takových příběhů. Neznám moc lidí, kteří by milovali změny.
 • Kontakt | Intuitivní marketing
  management, komunikace Semináře, konzultace, nakladatelství Sídlištní 818 756 54 Zubří IČ: 27777341 Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod zn. C
 • Konflikty ve firmách

  Konflikty provázejí člověka po celý život. I když si lidé mnohdy přejí život bez konfliktů, nemůže se jim to nikdy splnit, neboť v reálném životě konfliktům často nelze předejít, nelze se jim vyhnout - a nelze před nimi utíkat. Tam, kde lidé spolu komunikují, kde organizovaně spolupracují na dosažení stanovených cílů, tam jsou konflikty na dennodenním pořádku. Pracovat s konflikty, zvládat je, umět je řešit a umět jim předcházet musí být proto základní dovedností každého manažera i podnikatele.
   

 • Komunikace | Intuitivní marketing
  Jak zařídit, aby vám lidé nejen vyhověli, ale dokonce chtěli vyhovět. Podle názoru zahraničních odborníků mají české a slovenské firmy největší nedostatky v.

Hitpardáda štítků