Placení sociálního a zdravotního po ukončení studia

Řadu studentů, kteří v těchto dnech ukončili nebo ukončí studium, zajímá, zda a odkdy musí za sebe odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pojďme se tedy podívat na to, jaké povinnosti mají absolventi ohledně placení pojistného.


Zdroj: portal.pohoda.cz
Témata: STUDIA, MĚSÍC, VYSOKÉ, ŠKOLY, STÁT, PO, POJIŠTĚNÍ, U, ZDRAVOTNÍ, POJISTNÉ
 • Placení sociálního a zdravotního po ukončení studia
  Řadu studentů, kteří v těchto dnech ukončili nebo ukončí studium, zajímá, zda a odkdy musí za sebe odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pojďme se tedy podívat na to, jaké povinnosti mají absolventi ohledně placení pojistného.
 • Referent majetkové správy: plat a práce

  V oficiálním katalogu prací má REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY číslo 1.01.04. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent majetkové správy. Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny […]

  Příspěvek Referent majetkové správy: plat a práce pochází z KupníSíla.cz

 • Od ledna bude platit přísnější definice stavební parcely. Některé pozemky výrazně podraží
  25.6.2015 - Budoucí kupci parcel pro stavbu domu by neměli s výběrem otálet. Od ledna 2016 se cena pozemků, v jejichž okolí jsou vedené inženýrské sítě, zdraží až o pětinu. Nově bude takový pozemek zatížen daní z přidané hodnoty. Stejně jako pozemky, které tvoří jeden funkční celek se stavbou.
 • Od ledna bude platit přísnější definice stavební parcely. Některé pozemky výrazně podraží
  25.6.2015 - Budoucí kupci parcel pro stavbu domu by neměli s výběrem otálet. Od ledna 2016 se cena pozemků, v jejichž okolí jsou vedené inženýrské sítě, zdraží až o pětinu. Nově bude takový pozemek zatížen daní z přidané hodnoty. Stejně jako pozemky, které tvoří jeden funkční celek se stavbou.
 • Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků

  V oficiálním katalogu prací má REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ číslo 2.10.09. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent hospodaření s majetkem […]

  Příspěvek Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků pochází z KupníSíla.cz

 • Referent správy místního rozvoje: plat a práce

  V oficiálním katalogu prací má REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE číslo 2.10.31. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní refernt správy místního rozvoje. Pozor! Ve vyšší platové třídě […]

  Příspěvek Referent správy místního rozvoje: plat a práce pochází z KupníSíla.cz

 • Referent územního plánování a stavebního řádu

  V oficiálním katalogu prací má REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU číslo 2.10.32. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent územního plánování a stavebního řádu. Pozor! […]

  Příspěvek Referent územního plánování a stavebního řádu pochází z KupníSíla.cz

 • Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí

  V oficiálním katalogu prací má REFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ číslo 2.10.44. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent zeměměřictví a katastru nemovitostí. Pozor! Ve vyšší […]

  Příspěvek Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí pochází z KupníSíla.cz

 • Jak správně jednat za právnickou osobu
  Nový občanský zákoník již nerozlišuje jednání jménem právnické osoby a jednání v jejím zastoupení. Vychází nově z pojetí, že právnická osoba jako umělý útvar nemůže sama jednat a musí být vždy zastoupena svým statutárním orgánem.
 • Jak správně jednat za právnickou osobu
  Nový občanský zákoník již nerozlišuje jednání jménem právnické osoby a jednání v jejím zastoupení. Vychází nově z pojetí, že právnická osoba jako umělý útvar nemůže sama jednat a musí být vždy zastoupena svým statutárním orgánem.

 • Kupujete nemovitost? Své peníze vložte do úschovny
  24.6.2015 - Nákup nemovitosti nese spoustu rizik. Opatrný musí být kupec při výběru seriózní realitní kanceláře, v jednání s prodejcem a v neposlední řadě při převodu peněz. Bezpečným způsobem předání stanovené částky je úschovna.
 • Kupujete nemovitost? Své peníze vložte do úschovny
  24.6.2015 - Nákup nemovitosti nese spoustu rizik. Opatrný musí být kupec při výběru seriózní realitní kanceláře, v jednání s prodejcem a v neposlední řadě při převodu peněz. Bezpečným způsobem předání stanovené částky je úschovna.
 • Ocenění Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky

  Dlouhodobá úspěšná a aktivní spolupráce českých Enteprise Europe Network s evropskou Agenturou pro ochranu zdraví a bezpečnost práce (OSHA) byla oceněna!

  Plaketu „Za zásluhy“ převzala na výroční konferenci sítě EEN v Bruselu Ambasadorka OSHA pro síť EEN v České republice, vedoucí pracoviště Enterprise Europe Network v Centru pro regionální rozvoj České republiky, PhDr. Marie Pavlů, CSc.

  Tato mimořádná cena ocenila aktivní přístup k zprostředkování evropské problematiky bezpečnosti práce, šíření informací a poradenství o BOZP, podporu evropským kampaním (o kterých zde pravidelně informujeme) a úzkou spolupráci s institucemi v České republice, jako je MPSV a jeho Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. , ale i ostatních institucí v této oblasti.

  Pravidelným zveřejňováním důležitých informací v periodicích EEN, pořádáním společných akcí a seminářů s MPSV či Výzkumným ústavem pro bezpečnost práce a dalšími partnery se snažíme pomáhat malým a středním podnikům vyhnout se problémům při dodržování pravidel BOZP v ČR, ale zejména v jiných zemích. Naším cílem je, aby naše firmy věděly, jaké mají povinnosti, ale také práva a možnosti.

  OSHA plaketou ocenila aktivní přístup všech EEN v České republice.

  Na snímku přejímá ocenění M. Pavlů z rukou Petera Wragga, ředitele sekce SME Access to Market, DG Growth Evropské komise.

 • Dodaňování neuhrazených závazků
  Jednou z položek zvyšujících základ daně z příjmů je výše neuhrazených závazků, respektive dluhů. Do konce roku 2014 se jednalo o dluhy po splatnosti delší než 36 měsíců, od 1. ledna 2015 delší než 30 měsíců.
 • Dodaňování neuhrazených závazků
  Jednou z položek zvyšujících základ daně z příjmů je výše neuhrazených závazků, respektive dluhů. Do konce roku 2014 se jednalo o dluhy po splatnosti delší než 36 měsíců, od 1. ledna 2015 delší než 30 měsíců.
 • Síť Enterprise Europe Network se prezentovala na Festivalu exportu 2015

  Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s partnery sítě Enterprise Europe Network na Festivalu exportu 2015

  V Kongresovém centru Praha se uskutečnil třetí ročník úspěšné prezentační, informační a networkingové akce zaměřené na podporu exportu a zahraniční obchodní spolupráce s názvem Festival Exportu CZ 2015. Jedním z hlavních odborných partnerů akce bylo Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika.

  Festival navštívilo téměř 800 účastníků z 35 zemí, pro které byl připraven po oba dny bohatý přednáškový program zahrnující informace o podpoře exportu, exportních úspěších českých firem i aktuality o obchodní spolupráci se zahraničními teritorii. Celkem se zde představilo 63 řečníků z 20 zemí.

  V rámci expoziční sekce, zastoupené celkem 71 vystavovateli z 20 zemí, mohli návštěvníci získat proexportní poradenství, aktuální informace o situaci v jednotlivých teritoriích, inspirovat se informacemi o kulturních a turistických zajímavostech a ochutnat exotické speciality.

  Účastníci Festivalu exportu 2015 měli jak možnost navštívit stánek sítě Enterprise Europe Network a konzultovat své dotazy s přítomnými experty, tak si i vyslechnout prezentaci o aktivitách sítě v rámci informačního bloku zaměřeného na služby na podporu exportu.

  Úspěšnou novinkou letošního ročníku bylo předem připravené kooperační setkání firem s názvem „Export Festival CZ 2015 Matchmaking Event“ organizované Enterprise Europe Network, v rámci kterého měli jeho účastníci možnost si předem vybrat partnery k setkání v prostorách přímo vyhrazených dvoustranným jednáním firem. Celkem 80 přihlášených účastníků na kooperační setkání firem uskutečnilo v průběhu pětihodinového bloku 110 bilaterálních schůzek a první ohlasy na kooperační setkání jsou velmi pozitivní. Martin Jirousek z AISEC ČZU Praha mj. uvedl: „Systém předem připravených setkání se mi líbil, protože jsme informace o partnerech věděli dopředu a o možné spolupráci jsem mohl přemýšlet už doma.“ Jitka Podveská za firmu RI Okna svá jednání v rámci kooperačního setkání firem zhodnotila následovně: „Ocenila jsem možnost získat zajímavé a užitečné informace na jednom místě a setkat se s partnery z jiných firem.“

  Na Festivalu Exportu CZ 2015 se tak prostřednictvím zmíněných tří sekcí aktivně prezentovalo 32 převážně mimoevropských zemí, které jsou ve své většině zařazeny do Exportní strategie ČR na léta 2012 – 2020 jako prioritní a zájmové.

  Festival Exportu CZ 2015 zahájil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který vyzdvihl úspěchy českého exportu v posledním uplynulém období: „Česká ekonomika roste a je zřejmé, že je to díky rostoucímu objemu exportu. Je možné, že směřujeme k novému rekordu a je třeba české exportéry povzbudit v jejich aktivitách a zejména v jejich průniku do nových teritorií.“ řekl mimo jiné ve svém úvodním projevu ministr průmyslu a obchodu. Svými úvodními slovy na něj navázali náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, generální ředitel České exportní banky Karel Bureš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček, generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal a také velvyslanci některých z participujících zemí.

 • Úrokové sazby otáčí
  23.6.2015 - Průměrná úroková sazba sjednaných hypoték klesla v květnu podle statistik serveru hypoindex.cz meziměsíčně o dalších 6 setin procentního bodu.
 • Doplatek na bydlení 2015: změna pravidel

  Neziskové organizace a média upozorňují, že jistou sociální dávku často kasírují provozovatelé předražených ubytoven. Mnozí politici slibovali, že upraví pravidla vyplácení, aby doplatek na bydlení sloužil pouze chudým občanům. Nuže posuďme, čím legislativa a výkonná moc podmiňuje diskutovanou dávku v roce 2015. Maximální příjmy domácností, které mohou nárokovat doplatek na bydlení Podrobnosti stanovuje zákon o […]

  Příspěvek Doplatek na bydlení 2015: změna pravidel pochází z KupníSíla.cz

 • Penzijní společnosti chtějí vyšší provize

  Spuštěním a propagací druhého pilíře přišly penzijní společnosti o 150 až 200 milionů korun. Penzijní společnosti se se státem kvůli zrušení druhého pilíře nehodlají soudit. Požadují však navýšení provizí svých prodejců, které se z vládního návrhu novely zákona vytratilo.

 • Radiologický asistent, technik a fyzik: plat

  Koukají pacientům až do žaludku, a to doslova! Radiologický asistent, radiologický technik a radiologický fyzik ovládají rentgenové zařízení, které prozařuje lidský organismus a zobrazuje vnitřnosti. Co odlišuje tyto zdravotnické pracovníky, jak mají rozdělenou práci a kolik vydělávají? I radiologický asistent má zaručenou vyšší, než minimální mzdu Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že soukromé nemocnice málokdy hledají technika nebo fyzika. Mnohem […]

  Příspěvek Radiologický asistent, technik a fyzik: plat pochází z KupníSíla.cz • Placení nájmu
  Odpověď je zajištěna do 48 hodin, vyjma víkendů a svátků. Pokud je nájemník solidní a nejsou problémy, počkám s úhradou nájmu jeden, dva dny.
 • Placení mobilem dostane nový impuls. Banky vypustí operátory
  Kartové společnosti pro banky připravily systémy, které nebudou závislé na dohodách s mobilními operátory. Komerční banka mluví o revolučním řešení.
 • Placení kartou na internetu: trumf, nebo černý Petr? Jak se ochránit
  Většina lidí na internetu platí kartou. Výhodou je, že máte zaplaceno hned a obchodník může zboží odeslat, nečeká na připsání platby bankou. Má to však i svá rizika. Jak se na webu chovat, abyste nepřišli o peníze?
 • Placení DPH u plynu a elektřiny v Česku se změní. Kvůli vyšetřování firmy ovládané Gazpromem
  Finanční správa zabavila začátkem listopadu Vemexu, který spadá pod Gazprom, přes 430 milionů korun. Domnívá se, že Vemex mohl tušit nebo věděl, že uzavírá smlouvu s podvodnou firmou na odběr plynu v hodnotě 2,5 miliardy korun. Kvůli tomu ministerstvo financí navrhuje, aby se změnilo placení DPH u elektřiny a plynu, a tím se zabránilo karuselovým podvodům.
 • Placení chytrým oblečením se blíží

  Studenti i absolventi designových škol navrhují bezkontaktní platby přes nositelné elektronické zařízení, takzvané „wearables“.  Digitální drobné, platby gestem ruky a integrace módy, sociálních médií a plateb do jednoho celku – to jsou tři koncepty plateb propojených s oblečením, které vzešly ze společného projektu Visa Europe a renomované designové instituce Central Saint Martins. Visa oslovila pět mladých designérů – […]

  Příspěvek Placení chytrým oblečením se blíží pochází z Ekonomický deník

 • Placená inzerce « Motejlek.com
  Pro registrovanéPřihlášení Proč a jak se registrovat. Všechny články z kategorie Placená inzerce. Čeští a slovenští miliardáři. Čeští a slovenští.
 • Pláčeme, ale nebojíme se. Francouzi se vzpamatovávají z...
  Modlitby za Paříž, svíčky, květiny. Pařížané oplakávají oběti pátečních teroristických útoků, v centru francouzské metropole mezitím stále platí přísná.
 • PKN Orlen tlačí na Rusy: zlevněte
  Ropný a petrochemický koncern PKN Orlen, který v Česku ovládá skupinu Unipetrol, navazuje nová „ropná“ partnerství se zeměmi na Blízkém a Středním východě. Cena ropy Bren již delší dobu padá. Kontrakty, které Rusové nasmlouvali se svými partnery, mezi nimiž je i PKN Orlen a Unipetrol, tak nejsou tolik výhodné. Šéf strategie PKN Orlen Andrzej Kozlowski přiznává, že navázáním nových partnerství tlačí Rusy ke zlevňování.
 • PKN Orlen kupuje dva severoamerické těžaře za 300 mil. USD
  Největší polská rafinerská společnost PKN Orlen podala nabídky na převzetí dvou severoamerických těžařských firem. Za kanadskou Kicking Horse Energy a americkou FX Energy nabízí zaplatit celkem více než 300 milionů dolarů, uvedla dnes společnost, kter...
 • PKN Orlen kupuje dva severoamerické těžaře za 300 mil. USD
  Největší polská rafinerská společnost PKN Orlen podala nabídky na převzetí dvou severoamerických těžařských firem. Za kanadskou Kicking Horse Energy a americkou FX Energy nabízí zaplatit celkem více než 300 milionů dolarů, uvedla dnes společnost, kter...


 • PF 2014
  Přejeme vám pohodové prožití vánočních svátků. Rok 2014 ať je pro vás ve znamení dobrého zdraví, štěstí, lásky, úspěchů a samozřejmě i dobré nálady. Redakce Portálu POHODA
 • PF 2014
  Přejeme vám pohodové prožití vánočních svátků. Rok 2014 ať je pro vás ve znamení dobrého zdraví, štěstí, lásky, úspěchů a samozřejmě i dobré nálady. Redakce Portálu POHODA
 • Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění – daňový a účetní pohled
  Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění může daňově ulevit jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Jak na tato pojištění z hlediska účetního a daňového? Poradí vám tento článek.
 • Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění – daňový a účetní pohled
  Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění může daňově ulevit jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Jak na tato pojištění z hlediska účetního a daňového? Poradí vám tento článek.
 • Penze na Kanárech nebo o žebrácké holi?
  Dvacet let se na půdě našich zákonodárců diskutovalo o penzijní reformě, ale až donedávna žádné zásadní kroky učiněny nebyly. Z vyspělých zemí máme stále jednu z největších závislostí důchodů na prvním pilíři. Osud reformy je ale nejistý, legislativním kolečkem zatím neprošla.
 • Penze na Kanárech nebo o žebrácké holi?
  Dvacet let se na půdě našich zákonodárců diskutovalo o penzijní reformě, ale až donedávna žádné zásadní kroky učiněny nebyly. Z vyspělých zemí máme stále jednu z největších závislostí důchodů na prvním pilíři. Osud reformy je ale nejistý, legislativním kolečkem zatím neprošla.
 • Peníze ze stavebního spoření nově pomůžou zajistit se na stáří i financovat studium
  Změny, které schválila vláda v novele zákona o stavebním spoření, omezí využití státní podpory. Pokud ji lidé budou chtít od roku 2014 dostat, budou muset ve spořitelně při ukončení smlouvy prokázat účelové využití naspořených peněz.
 • Peníze ze stavebního spoření nově pomůžou zajistit se na stáří i financovat studium
  Změny, které schválila vláda v novele zákona o stavebním spoření, omezí využití státní podpory. Pokud ji lidé budou chtít od roku 2014 dostat, budou muset ve spořitelně při ukončení smlouvy prokázat účelové využití naspořených peněz.
 • Peněžitý vklad do společnosti
  Peněžité vklady do společností mohou být součástí základního kapitálu, ale i mimo něj. Takovým vkladem může být také například půjčka společníka. Pojďme si jednotlivé možnosti podrobněji rozebrat.
 • Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek
  Očekáváte narození miminka? Tak to vás jistě bude zajímat, na jaké příspěvky v mateřství a za jakých podmínek máte vy nebo otec dítěte nárok. V článku se budeme podrobněji věnovat peněžité pomoci v mateřství i následnému rodičovskému příspěvku.

 • Plátcem DPH kvůli přijetí služby ze zahraničí – 2. část
  Možná už jste se stali plátcem daně z přidané hodnoty a ani o tom nevíte. Takže vám postupně narůstá sankce za neplacení daně a máte dluh vůči státu. Stačí, abyste přijali službu nebo zboží ze zahraničí. Jak se stát plátcem DPH „snadno a rychle“ vám přiblížíme už v 2. díle tohoto příspěvku.
 • Plátcem DPH kvůli přijetí služby ze zahraničí – 2. část
  Možná už jste se stali plátcem daně z přidané hodnoty a ani o tom nevíte. Takže vám postupně narůstá sankce za neplacení daně a máte dluh vůči státu. Stačí, abyste přijali službu nebo zboží ze zahraničí. Jak se stát plátcem DPH „snadno a rychle“ vám přiblížíme už v 2. díle tohoto příspěvku.
 • Plátcem DPH kvůli přijetí služby ze zahraničí – 1. část
  Možná už jste se stali plátcem daně z přidané hodnoty a ani o tom nevíte. Takže vám postupně narůstá sankce za neplacení daně a máte dluh vůči státu. Stačí, abyste přijali službu nebo zboží ze zahraničí. Jak se stát plátcem DPH „snadno a rychle“ vám popíšeme v následujícím příspěvku.
 • Plátcem DPH kvůli přijetí služby ze zahraničí – 1. část
  Možná už jste se stali plátcem daně z přidané hodnoty a ani o tom nevíte. Takže vám postupně narůstá sankce za neplacení daně a máte dluh vůči státu. Stačí, abyste přijali službu nebo zboží ze zahraničí. Jak se stát plátcem DPH „snadno a rychle“ vám popíšeme v následujícím příspěvku.
 • Platby na staré účty finančních úřadů od roku 2015
  Zasíláte své platby stále na stará čísla bankovních účtů finančních úřadů? Raději si pomalu zapamatujte ta nová. Od 1. 1. 2015 totiž Česká národní banka už nebude převádět platby zaslané na staré účty a bude vám je vracet zpět.
 • Platby na staré účty finančních úřadů od roku 2015
  Zasíláte své platby stále na stará čísla bankovních účtů finančních úřadů? Raději si pomalu zapamatujte ta nová. Od 1. 1. 2015 totiž Česká národní banka už nebude převádět platby zaslané na staré účty a bude vám je vracet zpět.
 • Platba daně v MOSS
  V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH byl od roku 2015 pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop). Jak správně zaplatit daň v MOSS, se dozvíte v tomto článku.
 • Platba daně v MOSS
  V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH byl od roku 2015 pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop). Jak správně zaplatit daň v MOSS, se dozvíte v tomto článku.
 • Placení zálohy na pojistné na důchodové spoření a podávání hlášení k této záloze
  Jak má zaměstnavatel správně podat hlášení k záloze na důchodové spoření a zaplatit zálohu na pojistné na důchodové spoření? Podívejte se na vzorový příklad včetně vyplnění hlášení.
 • Placení zálohy na pojistné na důchodové spoření a podávání hlášení k této záloze
  Jak má zaměstnavatel správně podat hlášení k záloze na důchodové spoření a zaplatit zálohu na pojistné na důchodové spoření? Podívejte se na vzorový příklad včetně vyplnění hlášení.

Hitpardáda štítků