S čím začít, když vybavujete novou kancelář?

Můžete-li si zařídit kancelář od A do Z, považujte to za štěstí, protože v běžných open space prostorech se mnoho fantazie uplatnit nedá.


Zdroj: mladypodnikatel.cz
Témata: A, SE, VAR, S, ČLÁNEK, NA, PODNIKÁNÍ, V, INZERCE, ŽIDLE
 • Tým RE/MAX posílí top manažer Petr Pečenka

  Petr Pečenka, dlouholetý manažer Škoda Auto, nově posílí tým realitní sítě RE/MAX. „Příchod Petra Pečenky vnímám jako důležitý krok pro další strategický rozvoj sítě RE/MAX. Je to jeden z nejlepších leadrů, který má obrovské zkušenosti s obchodem a rozvojem distribuční sítě,“ komentuje personální posilu David Krajný, prezident RE/MAX ČR a SR.

 • Nízká cena ropy a její důsledek pro světovou ekonomiku

  Nízká cena ropy a její důsledek pro světovou ekonomiku
  Trh s ropou a energiemi se potápí a je na úrovních, které zde nebyly od velké finanční krize z roku 2009. Názory na důsledky tohoto stavu se různí. Pro spotřebitele jsou nízké ceny ropy požehnáním. Pro producenty jsou nízké ceny ropy zničující, což by ve svém důsledku mohlo být pro vývoj světové ekonomiky špatné. 
   
  Pojďme se zamyslet nad nejrůznějšími dopady, které nízká cena ropy může přinést jak producentům ropy, tak státům těžícím ropu i jejím spotřebitelům. Velikost propadu cen ropy nejlépe uvidíme na následujícím grafu. 
   
   
   

  Nízká cena má vliv na 10 největších producentů ropy

  Na následujícím grafu jej vidět posun na prvním místě. Největším producentem ropy se staly USA a převzaly první místo od Saudské Arábie.
   
  Když se podíváme na hodnoty u prvních pěti největších producentů ropy, získáme jasný obraz toho, jaký mají důsledek nízké ceny ropy na globální ekonomiku. Může způsobit další pokles cen ropy geopolitické pnutí? Jak se budou vyrovnávat země OPEC, že cena ropy poprvé po několika desetiletích již není v jejich rukou? Je současná nízká cena ropy zárukou nějakého mnohem delšího rostoucího trendu v budoucnosti?
   

  Porovnání produkce ropy v letech 2012 a 2014

   
   

  Důsledky nízkých cen ropy pro americkou ekonomiku

  Spojené státy jsou největším světovým odběratelem ropy. Zároveň se dostaly na první místo v těžbě. Domácí zdroje uspokojují 50 % denní spotřeby, druhých 50 % musí země dovážet. Množství ropy těžené z břidlic v posledních několika letech silně rostlo. Pokles cen ropy v minulém roce však těžce zasáhl toto odvětví, protože současná cena ropy se nachází pod náklady na těžbu většiny producentů ropy z břidlic.
   

  Těžba ropy z břidlic je na těchto cenách ropy neefektivní

  Růst cen ropy v minulých letech a technologické inovace v těžbě ropy pomocí frakování a ve způsobu horizontálních vrtů vedly k prudkému růstu počtu ropných studní v USA. Nicméně podle posledního průzkumu je většina producentů ropy z břidlic zisková, pokud se cena ropy pohybuje nad 60 dolary za barel. Mnoho společností má veliké dluhové zatížení, protože investovaly do rozšíření těžby. Pokud cena ropy zůstane nízko, zůstane obsluha těchto dluhů neúnosná a vyvstává tak zde hrozba bankrotu těchto společností. To by samozřejmě mělo důsledky i pro veliké americké banky, které poskytovaly úvěry směřující do těžby ropy. Spolu s ropnými společnostmi má nízká cena ropy důsledky i pro servisní společnosti, které se starají o přepravu ropy, ubytování zaměstnanců, a další servisní služby.
   
  S omezováním těžby ropy se zvyšuje v sektoru těžby ropy i nezaměstnanost, mzdy stagnují, nebo se snižují. Nové investice jsou zmrazeny, servisní společnosti postupně krachují. Pro celkový vývoj americké ekonomiky však současný vývoj v ropném průmyslu nemá až tak veliký dopad, protože americká ekonomika je velmi diverzifikovaná. Nicméně pro sny o americké soběstačnosti v těžbě ropy je situace na ropném trhu velikou ranou.
   

  Nízká cena ropy je pozitivní pro spotřebitele, pro automobilový a letecký průmysl

  Nízké ceny ropy vítá automobilový a letecký průmysl s otevřenou náručí. Také spotřebitelé mají z nízkých cen ropy radost, protože jim v důsledku nízkých cen benzínu a pohonných hmot zůstává víc zdrojů na nákupy. Podle společnosti Goldman Sachs získají americké domácnosti v důsledku nízkých cen ropy 150 miliard USD navíc na útratu. Pokud cena ropy zůstane nízká budou z toho americké domácnosti těžit i v následujícím období, zvýší se spotřeba a to by mělo mít pozitivní vliv na růst produkce spotřebního zboží.
   

  Deflace

  Americká centrální banka má inflační cíl na 2 %, nicméně se tohoto cíle stále nedaří dosáhnout. S nízkými cena mi ropy je toto inflační cílení v ohrožení.
   

  Důsledky nízkých cen ropy pro ruskou ekonomiku

  Rusko je další hlavní světový exportér ropy. Vysoké ceny ropy v letech 2009 až 2014 měly příznivý vliv na jeho zotavení po krizi. Nicméně nízké ceny ropy v současné době tlačí Rusko do recese. Rusko získává z exportu ropy zhruba 70 % svých devizových příjmů. Pokles ceny ropy o jeden dolar znamená pro Rusko výpadek příjmů ve výši 2 miliard dolarů.
   
  V důsledku ruských ekonomických potíží vyvolaných mimo jiné ekonomickými sankcemi v důsledku okupace Krymu byla donucena Ruská centrální banka začátkem roku zvýšit úrokové sazby na 17 %, aby zabránila masivnímu odlivu kapitálu ze země. V následujícím grafu vidíme, vývoj ruské základní úrokové míry. Rusko má potíže se svým státním rozpočtem, protože závisí na exportu ropy. Obyvatelstvo očekává, že vláda přijme opatření k větší diverzifikaci ruské ekonomiky, aby nebyla tak závislá na cenách ropy. Nicméně pravděpodobnější je, že president Putin zvýší svoji zahraniční vojenskou aktivitu, aby odvrátil pozornost od skomírající ekonomiky země, což povede k zvýšení napětí v mezinárodních vztazích. Zvýšené geopolitické napětí má obvykle za následek růst cen ropy.
   

  Ruská základní úroková sazba

   
  Zdroj: Central Bank Of Russia a tradingeconomics.com
   

  Jaký má efekt nízká cena ropy pro země OPEC

  Společnost zemí vyvážejících ropu (OPEC) je tvořena 12 státy, které těží 40 % světové produkce ropy. Saudská Arábie je vedoucí zemí OPEC. Změna v těžbě Saudské Arábie má veliký dopad na cenu ropy. Nicméně poprvé za desítky let ztrácí v poslední době Saudská Arábie pozici státu, který může ovlivňovat cenu ropy. Rozdíl mezi cenou ropy a produkcí Saudské Arábie se v roce 2015 začíná rozevírat v neprospěch Saudské Arábie, jak je možno vidět v následujícím grafu. To naznačuje zmenšující se vliv na cenu ropy pomocí ovlivňování množství ropné produkce, jak tomu bylo v minulosti.
   

  Produkce ropy Saudské Arábie a cena ropy WTI

   
   
  Poslední zasedání Zemí těžících ropu (OPEC) v prosinci 2015 ukázaly rozpory mezi jednotlivými státy OPEC. Menší státy, jako Alžír, Venezuela a Ekvádor trpí nízkými cenami ropy, nicméně jejich snaha o regulaci těžby se setkala s odmítnutím. Ačkoli má Saudská Arábie veliké rezervy, které jí umožňují přežít nízké ceny ropy poměrně dlouhou dobu, nízké ceny ropy začínají však i pro tuto zemi být velmi nepříjemné. Akciový trh v Saudské Arábii v minulém roce klesl o 27 %.
   

  Nízké ceny ropy mohou vést v zemích Blízkého východu ke krizi srovnatelné s rokem 2010

  Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor snížila v říjnu 2015rating Saúdské Arábie o jeden stupeň, s negativním výhledem pro další období. Agentura očekává, že Saúdská Arábie bude mít v roce 2015 rozpočtový schodek ve výši 16% HDP. Kolují nepotvrzené zprávy o tom, že v této na ropu bohaté zemi jdou vnitřní boje o trůn. Jakékoliv boje o moc v Saudské Arábii by pravděpodobně destabilizovaly celý region Blízkého východu. 
   

  Jakou cenu ropy potřebují státy pro udržení státního rozpočtu

  Následující graf ukazuje, jakou cenu ropy potřebují jednotlivé státy produkující ropu k udržení vyrovnaného státního rozpočtu. Současná cena ropy je pro státní rozpočty mnoha států neudržitelná. Pro mnoho států je cena ropy na současné úrovni z hlediska jejich státního rozpočtu neudržitelná. 
   

  Jak vysoká má být cena ropy pro vyrovnaný státní rozpočet

   
  Zdroj: IMF
   

  Nízkými cenami ropy netrpí všechny země

  Země dovážející ropu, jako Indie, Japonsko, Čína a některé západní Evropské státy z nízkých cen ropy těží nízkými náklady na dovoz. Čína byla v minulých letech jedním z největších světových dovozců ropy. Zpomalení ekonomického růstu v Číně je kompenzováno nízkými cenami ropy a to může pomoci zvyšovat devizové rezervy země. Nicméně pád cen ropy sám o sobě nestačí k opětovnému nastartování ekonomického růstu. Pro některé země, jako například Indie je pokles cen ropy dobrá zpráva, protože jim pomáhá zvládat deficit běžného účtu.
   

  Další krize na obzoru

  Hlavní potíže nízkých cen ropy spočívají v nebezpečí deflace v Japonsku, Evropě a Spojených státech. Evropská centrální banka, FED a BoJ mají své inflační cíle na úrovni 2 % ročně právě z důvodu, aby se jejich ekonomiky vyhnuly deflaci. Vývoj v posledních letech má k tomuto inflačnímu cíli daleko. Inflace se v posledním období pohybuje okolo nuly, nebo na úrovni okolo 0,1 %. Pokud nízká cena ropy vydrží delší období, může to vyvolat další krizi, jejíž jádro bude spočívat v deflačním působení.
   

  Závěr

  Saudská Arábii pomáhají nízké ceny ropy odstraňovat americkou konkurenci producentů ropy z břidlic. Pro mnohé producenty ropy z břidlic jsou současné ceny ropy podnákladové. Nicméně po poklesu těžních věží během minulého roku se další pokles zastavil a zatím to vypadá, že producenti ropy z břidlice odolávají. Rusko v současné době těží nejvíc ropy v historii a hlavně se na světový trh s ropou tlačí Írán, který během následujících měsíců chce zvýšit produkci na úroveň před zavedením ekonomických sankcí. Pro mnoho zemí závislých na exportu ropy znamenají nízké ceny ropy potíže pro jejich státní rozpočet. Napětí mezi státy vyvážejícími ropu bylo patrné na posledním zasedání zemí OPEC v prosinci 2015.
   
  Pokud zůstanou ceny ropy nízko příliš dlouho, určitě to zvýší geopolitické napětí vzhledem k nebezpečí růstu deflace v Evropě, Japonsku a USA. Země produkující ropu budou muset sáhnout k omezení produkce, protože nízké ceny ropy jsou z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Jakmile k tomu dojde, bude to znamenat, že cena ropy nalezla své dno. Teprve až cena ropy nalezne své dno, bude rozumné investovat do ropy a akcií ropných společností. Prozatím však je ještě brzo, protože nízká cena ropy tu s námi ještě nějakou dobu pravděpodobně pobude.
   
   
  Zdroj: By: Chris Vermeulen
   
   
 • Státní dluh je nižší o 600 milionů, na každého Čecha připadá 158 tisíc
  Praha - Ministerstvo financí dle potvrdilo údaje z polovina října, podle nichž státní dluh letos ke konci září klesl o 0,6 miliardy Kč na 1,663 bilionu korun.
 • Amazon otevře v pražských Horních Počernicích nové logistické centrum pro vrácené zboží
  Americký e-shop Amazon plánuje v pražských Horních Počernicích otevřít nové centrum vráceného zboží. To zaměstná až tři tisíce lidí, přičemž tisícovka z nich se přestěhuje ze současného návratového centra v Dobrovízi. Hala bude mít rozlohu 40 tisíc metrů čtverečních a bude se nacházet v průmyslové zóně P3.
 • Putin hasí protesty kamioňáků, zredukoval pokuty za neplacení mýtného
  Moskva - V Rusku již několik týdnů trvají protesty řidičů dálkových kamionů proti mýtnému. Prezident Vladimir Putin dnes sice podepsal zákon, který prakticky ruší pokuty za neplacení mýtného na ruských federálních silnicích, samo mýtné nicméně v platnosti zůstává.
 • Rio Tinto: Rivalové v železné rudě už visí jen na vlásku
  Ceny železné rudy letos propadly o 45% a poklesly již pod hranici 39 USD za metrickou tunu. Podle vedení Rio Tinto, jež je spolu s BHP Billiton lídrem tohoto sektoru, takový cenový vývoj povede k výrazné konsolidaci celého sektoru a posílení pozice...
 • Státní dluh ke konci září klesl o 0,6 miliardy. Vláda si půjčuje především v tuzemsku
  Ke konci září došlo k poklesu státního dluhu o 0,6 miliardy korun na 1,663 bilionu. Každý Čech tak dluží zhruba 158 000 korun. Vnitřní zadlužení státu stouplo letos ke konci září o 6,6 miliardy na 1,37 bilionu korun. Zahraniční dluh naopak klesal.
 • Německý ZEW index druhý měsíc v řadě stoupnul
 • Německý ZEW index druhý měsíc v řadě stoupnul
  Důvěra v německou ekonomiku vyjádřená ZEW indexem, který agreguje názor 350 aktérů německého finančního sektoru, v prosinci podruhé v řadě vzrostla. Růst jsme zaznamenali i přes horší náladu na finančních trzích po prosincovém...
 • Shell bude propouštět ještě více. Po sloučení s BG Group zruší další tisíce míst
  Ropný koncern Royal Dutch Shell zruší po sloučení s BG Group zhruba 2800 pracovních míst. Sloučení obou společností již povolily čínské úřady. Akvizice za zhruba 70 miliard dolarů bude největší transakcí v ropném odvětví za posledních deset let.

 • Češi za Vánoce utratí čtvrtinu domácího příjmu
  Jaké jsou nejoblíbenější dárky v letošním roce? Ve které evropské zemi se za dárky utrácí nejvíce v poměru k domácímu příjmu? Nakupují Evropané on-line nebo spíše v kamenných obchodech? Podle průzkumu společnosti Ferratum Bank letos průměrná česká...
 • Německo: ZEW, USA: CPI, Index Fedu New Yorku
  11.00 SEČ Německo: Index ZEW sentimentu ek. očekávání (12 2015) Očekávání: 15,0 Předchozí: 10,4 Trh čeká posílení indexu možná díky dalšímu poklesu ceny ropy a potvrzení ukončení série sedmi měsíčních poklesu z listopadu, stále však pod svým...
 • Shrnutí obchodování na americkém trhu

  Krátké shrnutí: 

  Akcie na Wall Street dokázaly díky uzavírání krátkých pozic na ropě obrátit vývoj do zelených čísel. Cena černého zlata (WTI +1,75 %) se vrátila zpět nad hladinu 36 dolarů, když denní minima byla téměř o dva dolary níže. Nigerijský ministr pro ropu oznámil, že pokud se ceny ropy budou držet nízko až do února příštího roku, měl by OPEC svolat mimořádné setkání. Hlavní index S&P 500 se v průběhu dne propadl pod hladinu 2 000 bodů, nakonec však s podporou energetických titulů uzavřel seanci na denních maximech (+0,5 %; 2 022 b.). Akcie výrobce kamer GoPro (-9,6 %; 17,3 USD) pokračovaly v propadu po snížení cílové ceny od Morgan Stanley z 23 na 12 USD z důvodu slábnoucí poptávky po produktech společnosti. Zlato se s blížícím se středečním zasedáním Fedu a očekávaným zvýšením sazeb propadlo nejníže od začátku prosince (-1 %; 1 063 USD). 

   

  Pohled na indexy:

  DJIA

  17 368,50

  +0,60%

  S&P 500

  2 021,94

  +0,48%

  NASDAQ

  4 952,23

  +0,38%

   

  Sektory:

  Energie

  +0,01%

  Finance

  +0,00%

  Technologie

  +0,42%

   

  Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

  EUR/USD

  1,0991

  +0,05%

  Zlato

  1 063,19

  -1,08%

  Brent ropa – future

  37,76

  -0,56%

  WTI ropa – future

  36,24

  +1,74%

   

 • Boeing navýší dividendu o 20% a navýší zpětný odkup akcií
  Americký Boeing oznámil, že jeho vedoucí orgány rozhodly o navýšení čtvrtletních dividend o 20% na 1,09 USD na akcii a odsouhlasily posílení programu odkupu vlastních akcií o dalších 14 mld. USD. Doposud platný zpětný odkup pracoval s rámcem 12 mld.
 • Prodej nových aut v EU zrychlil růst. O které značky je největší zájem?
  Brusel - Emisní skandál Dieselgate nemá zásadní vliv na prodej aut v EU. Ten v listopadu dokonce zrychlil meziroční nárůst na 13,7 procenta z říjnového tempa téměř tří procent. V celosvětovém měřítku si však koncern VW o něco pohoršil.
 • Forexové obchodní příležitosti pro rok 2016
  Analytici Morgan Stanley uveřejnili seznam 10 obchodních příležitostí na forexu pro rok 2016. Investice do japonského jenu, eura a švýcarského franku tvoří hlavní obchodní příležitosti pro následující rok.
 • Unikátní pivní lahve zdobí pečeť. Získejte je v aukci na pomoc vozíčkářům
  Už tento čtvrtek proběhne na portálu iDNES.cz charitativní aukce deseti unikátních pivních lahví Pilsner Urquell. Jejich autorkou je mladá designérka Lenka Husárková, která na nich spolupracovala se známým umělcem Bořkem Šípkem. Zapojte se do dražby i vy a pomozte tak Centru Paraple.
 • RoklenFX: Zasedání Fedu začíná. Do „hry“ vstoupí poslední data
  Úterý zahajuje koruna na včerejších stabilních hodnotách na 27,02 EURCZK a 24,44 USDCZK.
 • Hledáte práci? Amazon v příštím roce zaměstná v Česku 2000 lidí
  Nová hala má sloužit evropským zákazníkům společnosti, kteří vracejí či reklamují zboží zakoupené na stránkách e-shopu. Nové návratové centrum zaměstná 3000 lidí, 1000 zaměstnanců se přestěhuje z Dobrovíze a další 2000 do nového centra nastoupí...
 • Získejte plnou státní podporu. Pošlete peníze na stavební spoření

  Píšeme na Hypoindex.cz: Přípravy na Štědrý den jsou v plném proudu a čas před koncem roku se pozvolna krátí. Zbývají již jen dva týdny nejen na silvestrovská předsevzetí z minulého roku, ale také na zaplacení stavebního spoření. Nenechte si kvůli vánočnímu shonu protéct mezi prsty plnou státní podporu. Kolik, kdy a kam je nutné zaplatit, abyste o státní podporu nepřišli? • SZPI zadržela zásilku sušených fíků s nebezpečným aflatoxinem
  Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem pro Středočeský kraj, pracoviště v Rudné nevpustila na trh zásilku zdraví nebezpečné potraviny: Sušené fíky (Turkish Figs with rice flour), původem z Turecka.
 • SZIF bude v roce 2016 hospodařit s více než 37 mld, kývla vláda
  Vláda odsouhlasila rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na příští rok. Měl by hospodařit s 37,2 mld. Kč, což je meziroční snížení o 2,5 mld. Kč. Z toho 31,3 miliardy korun má být z rozpočtu Evropské unie, šest miliard ze státního rozpočtu.
 • Szélesová dohlédne v 2Fresh na mediální strategie
  Bývalá senior konzultantka Newcastu nastoupuje do týmu sociálních médií 2Fresh.
 • SŽDC nemůže najít doklady o práci Kleslové. Měsíčně inkasovala desetitisíce
  Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nemá žádný dokument o tom, že by pro ni v minulosti pracovala vlivná pražská politička Radmila Kleslová (ANO). Na svém webu o tom informoval Český rozhlas, podle něhož Kleslová radila přímo bývalému generálnímu řediteli SŽDC Jiřímu Kolářovi. Dostávala za to odměnu 95 tisíc korun měsíčně.
 • S žádostí o výměnu za plynový kotel určitě neotálejte

  Takto výhodná příležitost pro výměnu kotlů na plyn ještě nikdy v minulosti v České republice nebyla. Stát nyní neposkytuje jen dotaci na nový plynový kotel a jeho instalaci, nýbrž i dotaci na náklady související s přechodem na nový kotel. Tedy například jeho instalaci, vyvložkování komína, vybudování plynové přípojky, celé nové otopné soustavy nebo její rekonstrukci atd. Dotace na nový moderní kondenzační kotel na plyn a další úpravy tak může dosáhnout až 127 500 korun (tedy až 85 procent při max. nákladech 150 tisíc korun). Poprvé v historii se nyní nepřispívá jen na prostou výměnu kotlů na plyn, ale jedná se o komplexní servis na modernizaci celého vytápění domu. Plynárenské společnosti dnes nabízejí služby na klíč, se získáním dotací všem rádi pomohou a připravili velmi zajímavé nabídky. Výměna kotlů právě startuje. Podávání žádostí o dotace by mělo začít už v lednu 2016, ale v některých krajích jako například Středočeském, Jihočeském, Královehradeckém nebo Libereckém už tento měsíc. Stát zájemcům o dotaci rozdá během příštích let celkem 9 miliard.

 • Sytý hladovému nevěří
  Rčení, že sytý hladovému nevěří, říká, že člověk, který se má dobře, který má dostatek a daří se mu, si neumí představit, jak je člověku, který má nouzi, kterému se žije těžce. Typickým příkladem toho je dnes vztah a postoj velkých podnikatelů k podnikatelům malým a k živnostníkům.
 • Systémy pro řízení sériové a zakázkové výroby
  Ročně navštěvuji desítky podniků se sériovou i zakázkovou výrobou. Často jednotliví výrobci vnímají stávající potíže u typu výroby jako výjimečné, které jiní výrobci řešit nemusí. V obou typech výroby se najdou úskalí, která výrobci musí řešit.
 • Systém veřejné správy a kontrolní řád – platy

  Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního […]

  Příspěvek Systém veřejné správy a kontrolní řád – platy pochází z KupníSíla.cz

 • Systému zdravotní péče chybí úrazová pojišťovna | ModerniRizeni.
  Jan Hůlek se od roku 1999 věnuje pracovní lékařské péči určené zaměstnancům velkých, středních i menších podniků v České republice. Působil
 • Systém třídění obalových odpadů v České republice patří v rámci Evropské unie k nákladově nejefektivnějším

  Roční náklady recyklace obalových odpadů domácností jsou v České republice zhruba 5 EUR na obyvatele. Recyklace je tedy oproti sousednímu Německu či Rakousku výrazně levnější. Celková míra recyklace obalů v České republice dosahovala v roce 2014 míry 75 %. Dle nejnovějších dat se Česká republika v recyklaci obalů řadí v rámci EU 28 na 6. místo, za čtvrtým Německem a před desatým Rakouskem, v rámci zemí Visegrádské čtyřky je absolutně nejlepší.  V recyklaci plastů je Česká republika se 60 % dokonce druhým nejúspěšnějším státem EU. To je stručný výčet informací z nového výzkumného projektu Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). (Tisková zpráva: CETA)

Hitpardáda štítků