Zdánlivě od věci | InvestPortal.cz

Peníze (odpověď jednomu rozhněvanému starostovi obce, která nedostala dotaci kvůli liknavosti ministerských úředníků. Potřebná směrnice ...


Zdroj: investportal.cz
Témata: KTER, I, SLUŽEB, JAKO, BYROKRAT, ST, TIS, DOSUD, SB, BYROKRACIE • Zdanění zisků z burzy | pro investory
  akcie a investice, globální makroanalýza, zlato, stříbro
 • Zdanění zisků v osobních společnostech (v. o. s., k. s.)
  Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost patří mezi méně využívané formy podnikání. Způsob zdanění jejich zisků působí v praxi občas problémy. Pojďme si tedy ukázat, jak správně zisk v těchto společnostech zdanit.
 • Zdanění zisků v osobních společnostech (v. o. s., k. s.)
  Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost patří mezi méně využívané formy podnikání. Způsob zdanění jejich zisků působí v praxi občas problémy. Pojďme si tedy ukázat, jak správně zisk v těchto společnostech zdanit.
 • Zdanění u nízkých příjmů bude příští rok vyšší
  Zaměstnanci pracující příští rok na základě dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou nižší než 9 900 Kč nebo zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší...
 • Zdanění příjmů z autorských honorářů
  Autorské honoráře, které v kalendářním měsíci nepřesáhnou částku 7 000 Kč, nezdaní příjemce, ale plátce, který tyto příspěvky vyplácí. Z honorářů, které podléhají srážkové dani, se pojistné na sociální ani zdravotní pojištění neodvádí.
 • Zdanění příjmů z autorských honorářů
  Autorské honoráře, které v kalendářním měsíci nepřesáhnou částku 7 000 Kč, nezdaní příjemce, ale plátce, který tyto příspěvky vyplácí. Z honorářů, které podléhají srážkové dani, se pojistné na sociální ani zdravotní pojištění neodvádí.
 • Zdanění odměn členů statutárních orgánů
  Odměny za výkon funkce členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob jsou podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP příjmem ze závislé činnosti. Jedná se především o odměny vyplácené členům představenstva akciových společností a členům dozorčích rad obchodních kapitálových společností (akciové spol. a spol. s r.o.).
 • Zdanění odměn členů statutárních orgánů
  Odměny za výkon funkce členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob jsou podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP příjmem ze závislé činnosti. Jedná se především o odměny vyplácené členům představenstva akciových společností a členům dozorčích rad obchodních kapitálových společností (akciové spol. a spol. s r.o.).
 • Zdanění jednatele spol. s r.o. v r. 2009
  Vztah mezi jednatelem a společností s r.o. se řídí obchodním zákoníkem a je vztahem obchodněprávním. Podle znění § 66 odst. 2 ObchZ se vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem či členem jiného orgánu společnosti, při zařizování záležitostí společnosti řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě.
 • Zdanění jednatele spol. s r.o. v r. 2009
  Vztah mezi jednatelem a společností s r.o. se řídí obchodním zákoníkem a je vztahem obchodněprávním. Podle znění § 66 odst. 2 ObchZ se vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem či členem jiného orgánu společnosti, při zařizování záležitostí společnosti řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě.
Hitpardáda štítků